Kindlustusseltsidel oli must aasta – registreeriti rekordiliselt üle 35 000 kindlustusjuhtumi, kahjum suurenes 63%

Liikluskindlustuse hinnatõus ei kata kahjutiheduse ja keskmise kahju suurenemisest tekkinud rahalist kahju.

Kindlustusandjad said 2016. aastal liikluskindlustuselt 9,7 miljonit eurot kahjumit. Registreeriti 35 423 liikluskindlustusjuhtumit, mis on rohkem kui kunagi varem. Keskmine kahju tõusis rekordilise 1992 euroni.

„Liikluskindlustuse turg on väga konkurentsitihe ja tarbijad hinnatundlikud. Liikluskindlustuse hinnad hakkasid eelmisel aastal küll tõusma, kuid kahjutiheduse ja keskmise kahju kasv tõid koosmõjus kaasa mitte kahjumi vähenemise, vaid selle 63%-lise suurenemise. Kahetsusväärselt on liikluskindlustuse põhinäitajad vastavuses ka liiklusohutuse üldise statistikaga, mis näitab, et olukord liikluses mitte enam ei parane, vaid on hakanud muutuma halvemaks,“ kommenteeris Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhatuse esimees Mart Jesse.

2016. aastal liikluskindlustuse kindlustusmaksete kogusumma oli 78,5 mln eurot. Liikluskindlustuse keskmine aastamakse oli 112 eurot ning keskmiselt juhtus päevas 97 kindlustusjuhtumit. Õnnetusjuhtumitest üle poole – 20 311 – leidis aset Harju maakonnas. Kõige kiiremini kasvas liiklusõnnetuste arv Lääne-Viru (18%) ja Viljandi maakonnas (20%).

Suurim liiklusõnnetuste arvuga ristmik on endiselt Rocca al Mare ringristmik, millele järgnevad Järvevana tee, Tammsaare tee ja Pärnu maantee ristmik. Õnnetuste rohkeim kaubanduskeskuse parkla oli eelmisel aastal Ülemiste keskuse parkla.

„Loodame, et käesoleva aasta jooksul saame koostöös kohalike omavalitsustega jõuda olukorrani, kus ka eraparklad viivad oma liikluskorralduse vastavusse kehtivate standarditega. Probleem on ennekõike mitmete kaubanduskeskustega, kus parkimiskohad on lubamatult kitsad. Seeläbi mahub parklasse küll rohkem sõidukeid, kuid paraku toob see kaasa ka palju liikluskahjusid. Nõuetele vastavates parklates juhtub õnnetusi märkimisväärselt vähem. Lisaks oleme käivitamas projekti ohtlike ristmike detailsemaks kaardistamiseks ja lahenduste otsimiseks nende ohutumaks muutmisel,“ rääkis Mart Jesse.

Detailsem ülevaade liikluskindlustuse aasta kokkuvõttest on kättesaadaval LKF kodulehel https://lkf.ee/images/LKmajandustulemuste_kvartesitlus_2016_4Q.pdf.

LKF on liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamine ülesanne on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ja ning hallata liikluskindlustuse registrit. LKF hüvitab kindlustamata või tundmatuks jäänud sõidukiga tekitatud kahjud. LKF on lüli liikluskindlustuse rahvusvahelises võrgustikus, täites nii Euroopa Liidu nõuetest tulenevat teabekeskuse ja hüvitusorgani rolli kui ka rahvusliku büroo rolli Rohelise Kaardi süsteemis. LKF-i juures tegutseb ka liikluskindlustuse lepitusorgan.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.