Palgad.ee kokkuvõte: sama töö eest saab mees 1000 eurot, naine aga 910 eurot

Rain Resmeldt Uusen
CV-Online Estonia turunduse ja meediasuhete juht

CV-Online’i palgauuringute keskkonna Palgad.ee andmetel on samal positsioonil töötavate naiste palk meeste omast keskmiselt 9% madalam, selgitas täna rahvusraamatukogus toimunud Eestimaa VII Naiste Kongressil palgauuringute põhjaliku andmeanalüüsi teinud CV-Online Estonia arendusjuht Heikko Gross.

„2015. aastal oli sama näitaja 11%,“ selgitas oma ettekandes CV-Online Estonia arendusjuht Heikko Gross. „Tihtilugu on meedias palgalõhe teemat põhjendanud eeskätt naiste töötamisega madalamalt tasustatud positsioonidel. Statistikaameti tööjõu-uuring ja CV-Online’i andmebaasi ning Palgad.ee palgaootuste analüüs aga näitab, et tegelikkuses on üheks peamiseks põhjuseks see, et naiste palgaootus on märgatavalt madalam ning sellest tulenevalt on madalam ka makstav palk,“ kinnitas Gross.

„Alles seejärel tulevad muud põhjused, nagu see, et rohkem mehi töötab juhtivatel või kõrgemalt tasustatud positsioonidel,“ lisas ta. CV-Online’i palgaootuste analüüsist selgus, et naiste palgaootus sama ametipositsiooni puhul on keskmiselt 14% väiksem kui meestel, 2012. aastal oli sama näitaja 16%. CV-Online’i vastavad statistilised järeldused on saadud üle 130 000 sisestatud CV palgaootuste andmete analüüsimise viimase kahe aasta jooksul.

„Kui palganumbrid oleksid kõikidel positsioonidel avalikud, aitaks see loomulikult kaasa ka palgaootuse võrdsustumisele,“ arutles Heiko Gross tänasel naiste kongressil ja kutsus ettevõtjaid üles tegema CV-Online’iga selleks ka koostööd. „Kes tahab, tulge, mõtleme koos – meie CV-Online’is oleme sellele avatud, et palgad saaksid avalikuks kõikidel positsioonidel.

Ka Eurostati andmetel on meeste ja naiste palgalõhe olnud alates 2013. aastast langustrendis – 29,8% pealt 2013. aastal langenud 26,9% peale 2015. aastal. „Seega positiivse aspektina saab välja tuua, et üldine palgalõhe on vähenenud,“ ütles CV-Onlineäi arendusjuht Gross. „Sellega käsikäes on vähenenud nii palgaootuste kui ka reaalselt makstavate palkade lõhe, kumbki kaks protsendipunkti. Muidugi iseküsimus on endiselt õhus, et millest tuleneb naiste madalam palgaootus ja kas see on ka kuidagi ratsionaalselt põhjendatav – miks sama töö eest saab mees 1000 eurot, naine 910 eurot ning miks on sama töö eest palgaootused vastavalt 1000 ja 860 eurot,“ arutles Gross.

Palgad.ee lehel suurima vastajate arvuga positsioonid

Ametikoht Naiste keskmine kuine netotöötasu koos lisatasudega (eurodes) Meeste keskmine kuine netotöötasu koos lisatasudega (eurodes) Naiste töötasu on meeste omast väiksem Vastajate arv
Assistent 810 830 -3% 573
Raamatupidaja 909 880 3% 470
Pearaamatupidaja 1297 1444 -10% 447
Sekretär 722 706 2% 320
Kassapidaja / kassiir / poemüüja / müüja 514 548 -5% 314
Büroojuht 1029 1095 -4% 297
Administratiivtöötaja 826 1055 -23% 296
Müügijuht 1267 1444 -13% 285
Spetsialist-ametnik 933 976 -4% 242
Projektijuht 1207 1447 -17% 229

Allikas: Palgad.ee

Grossi sõnul on võimalikud lahendused näiteks enda kurssi viimine palgatasemetega, mida Palgad.ee võimaldab teha kõigil enne kandideerimist tasuta, samuti aga ühiskondlike hoiakutega tegelemine, et poleks selgelt eristatavaid meeste ja naiste töid. „Palgastatistikast johtuvalt võib öelda, et tabuks on naissoost külmatehnikud ja kraanajuhid, meeste puhul aga küünetehnikute ja jumestajate ametid,“ selgitas Gross.

Palgad.ee on Eesti suurim palgauuringute keskkond, kuhu on oma palgainfo sisestanud üle 50 000 inimese. Palgad.ee eesmärk on anda tööotsijatele ja hetkel töötavatele inimestele ülevaade Eesti tööturu reaalsetest palgatasemetest. Palgauuringut tehakse enam kui 500 positsiooni kohta ning uuringus osalemine ning palgainfo saamine on tasuta. CV-Online’i palgaootuste analüüs põhineb andmebaasi viimase kahe aasta statistikal ehk üle 130 000 CV-sse sisestatud palgaootusel.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.