Neljandas kvartalis oli ligi 9000 vaba ametikohta 

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2016. aasta IV kvartalis ligi 9000 vaba ametikohta, teatas Statistikaamet. Kui vabade ametikohtade arv oli eelmises kvartalis viimase seitsme aasta suurim, siis IV kvartalis vähenes vabade ametikohtade arv võrreldes eelmise kvartaliga 18%. Võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga suurenes vabade ametikohtade arv 37%.

Ametikohtade koguarvus oli vabade kui hõivatud ametikohtade osatähtsus jätkuvalt kõige suurem töötlevas tööstuses (19%), hulgi- ja jaekaubanduses (16%) ning hariduses (10%).

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2016. aasta IV kvartalis 1,7%, mis oli 0,3 protsendipunkti väiksem kui eelmises kvartalis ja 0,4 protsendipunkti suurem kui 2015. aasta IV kvartalis.

Kõrgeim vabade ametikohtade määr esines IV kvartalis muudes teenindavates tegevustes (4,0%), majutuses ja toitlustuses (3,7%), info ja side tegevusalal (3,3%) ning haldus- ja abitegevuses (3,0%). Kõige madalam vabade ametikohtade määr esines mäetööstuses (0,4%), ehituses (0,5%) ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusalal (0,7%).

Võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga suurenes vabade ametikohtade määr enim muudes teenindavates tegevustes ning majutuses ja toitlustuses. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes vabade ametikohtade määr enim finants- ja kindlustustegevuses.

Enamik vabadest ametikohtadest asusid jätkuvalt Harjumaal (72%), sh Tallinnas (63%), millele järgneb Tartu (8%) ja Ida-Viru maakond (5%). Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Harju maakonnas ning kõige madalam Saare, Lääne-Viru ja Viljandi maakonnas.

Kolmveerand vabadest ametikohtadest ehk 75% asusid erasektoris ning iga neljas vaba ametikoht asus avalikus sektoris. Vabade ametikohtade määr oli 2016. aasta IV kvartalis jätkuvalt kõrgeim välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes (2,2%) ja riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (2,1%). Vabade ametikohtade määr oli madalaim kohalikele omavalitustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (1.0%).

Vabade ametikohtade määr tegevusalati, IV kvartal, 2015-2016

Vabade ametikohtade määr, I kvartal 2006 – IV kvartal 2016

Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõu käive (tööle võetud ja lahkunud töötajate arv kokku) oli 2016. aasta III kvartalis ligi 90 000, mis oli eelmise kvartaliga võrreldes 4% väiksem ning 2015. aasta III kvartaliga võrreldes 2% suurem. Tööjõu käive kasvas aastataguse ajaga võrreldes enam mäetööstuses (39,7%), veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse tegevusalal (19,2%) ja muudes teenindavates tegevustes (19,0%) ning langes enim kinnisvaraalases tegevuses (29,3%). Nii tööle võetud töötajate arv kui ka töölt lahkunud töötajate arv oli III kvartalis suurim hulgi- ja jaekaubanduses ning töötlevas tööstuses.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.