Väikesaarte sõidukid saavad ülevaatusest vabastuse

Vabariigi Valitsus kinnitas täna majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni esitatud liiklusseaduse eelnõu, millega muudetakse tehnoülevaatuse korda paindlikumaks. Liiklusseaduse eelnõuga muudetakse sõidukite korralisele, korduvale ja erakorralisele tehnoülevaatusele esitamise korda ning vabastatakse ainult väikesaartel kasutatavad sõidukid tehnoülevaatuse kohustusest.

Eelnõuga võimaldatakse sõidukit, millel esineb tehnoülevaatusel väiksemaid puudusi, kasutada veel 30-60 päeva tingimusel, et sõidukil ei esine ohtlikke puudusi ning sellega ei teostata kommertsvedusid. Kui praegu kehtiva seaduse kohaselt tohib tehnoülevaatust mitteläbinud sõidukiga sõita vaid remondi- või parkimiskohta või ülevaatuspunkti, siis muudatuse tulemusel antakse sõiduki remontimiseks aega kuni kaks kuud ning tavapäraseid sõite võib samal ajal jätkata.

See lubab sõiduki kasutajatel leida sobiv remonditöökoda või tellida vajalikke varuosi ilma, et oleks vaja väiksemate puuduste korral koheselt sõiduki igapäevasest kasutamisest loobuda. Samuti võimaldatakse sõiduki kasutajal, kelle sõiduk on suunatud erakorralisele ülevaatusele, kasutada sõidukit liikluses kuni kolmkümmend päeva, kuid seda vaid juhul, kui sõiduk on liiklemiseks ohutu.

Teise suurema muudatusena loobutakse eelnõuga tehnonõuetele vastavuse kontrollist väikesaartel, kuid liikluses osalev sõiduk peab jätkuvalt olema tehniliselt korras.

Kehtiva seaduse kohaselt peavad kõik teeliikluses kasutatavad sõidukid olenemata sellest, kus sõidukit kasutatakse, läbima tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Eesti väikesaartel käib tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbi viimas Maanteeamet. Samas üksnes väikesaartel kasutatavad sõidukid, kus sõiduki kasutusintensiivsus ning liiklustihedus on väga madal, ei ole otstarbekas kontrolle läbi viia. Kuna väikesaartel puuduvad tehnoülevaatuspunktid, on väikesaartel sõidukite kontrollimine ka reaalsuses raskendatud. Nõue, et sõidukid peavad vastama kehtivatele tehnonõuetele ja olema liikluses osaledes tehniliselt korras, jääb kehtima. Nõuetele vastavuse peab tagama sõiduki omanik, samuti peab sõiduki juht enne liiklema asumist veenduma sõiduki korrasolekus. Vajadusel saab nõuete täitmist kontrollida tavapärase järelevalve käigus.

Majandusministeerium töötas eelnõu välja koostöös Eesti Tehnoülevaatajate Liidu ja Maanteeametiga.

Eelnõu kohaselt muudetakse liiklusseadust ja riigilõivu seadust, et võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid, mis käsitlevad sõidukite tehnoülevaatust ja liiklusjärelevalve käigus tehtavat sõidukite tehnokontrolli ning luua rohkem paindlikust tehnonõuetele vastavuse kontrolli valdkonnas. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 20. mai 2017. Lisaks tehakse eelnõus ka muid vajalikke muudatusi.

Avafoto: Rita Helisma

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.