Ametisse asub Kodukant Läänemaa uus juhatus, esimehena jätkab Merle Mäesalu

Kodukant Läänemaa 22. märtsil peetud üldkoosolek valis uue juhatuse koosseisus Nele Sõber, Valvi Sarapuu, Aare Lauren, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Eha Raja, Eidi Leht, Meelis Orgla ja Marika Adman.

Juhatuse esimehena jätkab Merle Mäesalu, otsustati 24. märtsil toimunud juhatuse koosolekul.

Kodukant Läänemaa üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande ja kiitis heaks 2017. aasta tegevussuunad. Seoses juhatuse kolmeaastase tööperioodi lõppemisega valiti organisatsioonile korraliselt ka uus juhatus. Üldkoosolekule kogunes 90-st Kodukant Läänemaa liikmest 49.

Valitud juhatuse ülesandeks on kokkulepitud tegevussuundade raames tegevuste planeerimine ja elluviimise tagamine ning organisatsiooni ja juhatuse töö igapäevane korraldamine. Tegevusi planeeritakse neljal põhisuunal – KKLM Leader strateegia 2014-2020+ rakendamine, organisatsiooni kandepinna tugevdamine ja liikmete vajadustele vastavate tegevuste elluviimine, kohalike kogukondade kaasamine piirkonna arendamisel ja külavanema institutsiooni tugevdamine külades ning koostöö eri tasandite organisatsioonide ja algatuste osas.

Merle Mäesalu ütles oma eelmise juhatuse esimehe ametiaja kokkuvõtteks, et algatatud sai mitu ümberkorraldust, mille eesmärk on tõsta organisatsiooni suutlikkust, uuendada ja kaasajastada Kodukant Läänemaad.

“Viisime läbi konkursi uue visuaalse identiteedi loomiseks. Kodukant Läänemaa on arenev ja rahvusvahelist koostööd tegev, külaühendusi, ettevõtjaid ja valdasid ühendav unikaalne organisatsioon,” selgitas Mäesalu uuendusi. Peagi tutvustatakse logo konkursi tulemusi ka laiemale avalikkusele.

Teiseks ametiajaks juhatuse esimeheks valitud Mäesalu tänas juhatust usalduse eest ja soovis sama üksmeelset koostööd kui seni. “Palju on tehtud ning on ideid ja mõtteid, millega siit edasi minna”, lisas Mäesalu. “Leader meetmest taotlemine peab muutuma veelgi lihtsamaks ja selgemaks. Tänu Kodukant Läänemaa strateegiale, milles kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks saavad ettevõtjad, MTÜd ja vallad taotleda Leader toetust, saab Kodukant Läänemaa otseselt suunata ja mõjutada maapiirkonna arengut. See on võimalus, samas ka vastutusrikas ülesanne,” selgitas Mäesalu. “Meie huvi on, et toetust saaksid kõige mõjusamad tegevused ja investeeringud,” lisas Mäesalu.

Uus juhatus peab teiseks oluliseks suunaks külaliikumise toetamist ja tihedamat koostööd Kodukant Läänemaa liikmetega.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.