Kõrgema palga otsinguil: viimase 30 päeva jooksul on uut tööd otsinud pea iga teine eestimaalane

Eesti suurima tööportaali CV-Online’i märtsis läbi viidud küsitluse tulemusena on viimase 30 päeva jooksul otsinud aktiivselt tööd 43% tööealisest elanikkonnast. Neist viiendik on viimase kuu jooksul jõudnud ka kandideerimisotsuseni. Uuele tööle sai kevade hakul 5% küsitlusele vastanuist.

CV-Online’i kaudu on märtsis kandideerinud uuele tööle üle 22 000 inimese ja oma CV staatust uuendanud pea 14 000 inimest. Keskmiselt avavad portaali CV.ee kasutajad päevas erinevaid aktiivseid töökuulutusi üle 100 000 korra, mis tõestab, et uue ja sobivama töö otsimine toimub Eesti tööturul jätkuvalt aktiivselt. Tänase seisuga on avaldatud CV.ee lehel pea 17 000 aktiivset tööpakkumist.

Kõikidest neist vastanuist, kes otsustasid märtsis end töövestlustel reaalselt ka proovile panna (20%), õnnestus uude ametisse asuda veerandil. Enne kandideerimist loevad tööotsijad avaldatud kuulutust keskmiselt 2–4 korda.

Sobivat töökohta on viimase kuu jooksul soovitanud sõbrale vähemalt ühel korral 34% vastanuist. Sõbralt on töösoovituse vastu saanud 30% vastanuist, neist pea 9% on saanud vihjeid vabadest ametitest kuu jooksul korduvalt.

Uued väljakutsed ja kõrgem töötasu innustavad

Enim panevad inimesi otsima uut ja arendavamat tööd ootus kõrgemale töötasule (54,5% vastanuist) ja ihalus uue väljakutse järele (39,3%). Otsust mõjutavate teguritena järgnevad sobivama töö leidmine, paremate töötingimuste otsimine ning soov saada rohkem vabadust oma aega planeerida.

Enam kui veerand vastajaist soovivad tööd vahetada geograafilistel põhjustel – et töökoht oleks sobivama asukohaga. Veidi vähem neist aga otsib praeguse töö asemele pigem haridusele vastavat tööd.

Kodus soovib töötada 15% CV-Online’i märtsiküsitlusele vastanuist. Pea 6% ankeedi täitnuist on töövahetuseks väga pragmaatilised põhjused – nad läksid oma tööandjaga lihtsalt tülli. „Tööandja nõuded on absurdseks läinud,“ kommenteeris üks vastanuist. „Olen uues kohas katseajal hetkel, kuid kahjuks ei ole lubadused siin pidanud ning olen avatud uutele pakkumistele seetõttu,“ täiendas teine.

Kui töötuse määr Eestis oli statistikaameti andmeil mulle neljandas kvartalis 6,6%, siis CV-Online’i kevadisele tööturutrendide küsitlusele vastanuist ei käi hetkel tööl 14,5%. Püsiv töökoht oli vastamise hetkel olemas 61, 5% inimestest. Keskmine küsitlusele vastanu oli 46aastane naine.

Suur soov uue töö järele viib kimbatusse

Küsitlusele vastanud inimeste kogemustega tutvudes võib järeldada, et tihedal tööturul ollakse kaotamas lootust endale uus töö leida. „Mõttetu tegevus. Kui pole tutvusi või kui pole õiges erakonnas, siis on normaalset tööd võimatu saada,“ selgitas oma vastust üks vastajaist. „Lootusetu ettevõtmine,“ lisas teine. „Eitava vastuse põhjused on: liiga vana; liiga kõrgelt kvalifitseeritud.“

CV.ee kogenud värbamisspetsialisti Ivika Borni sõnul on inimeste mure tegelikult mõistetav ja seletatav. „Suure konkurentsiga aktiivsel tööturul ongi keerulisem leida ideaalselt sobivat tööandjat ja töökohta, sest ühtviisi nõudlikud on mõlemad osapooled – nii tööandjad kui töötajad.“ Õppejõu ja karjäärinõustajana teab ta selgitada, et tööandjad otsivad kollektiivi pigem inimesi, kes sobiksid eeskätt oma senise kogemuse ja haridusliku taustaga ning ideaalse kandidaadi mitteleidmisel pigem oodatakse ametikoha täitmisega. „Seega on paljud tööandjad kinni veel välja kujunenud standardites, vaadates värbamisel ainult n-ö tehnilisi andmeid.“

Ivika Borni sõnul tegelevad kõik CV-Online’i värbajad igapäevaselt läbi värbamisprojektide ka tööandjate nõustamise, julgustamise ja harimisega, kuidas muuta kandideerimisprotsessi inimlikumaks ja näha kandidaatide tehniliste andmete taga enam just inimest – tema isiksuse tugevusi ja potentsiaali õppida ja areneda.“

Leia endale sobiv töö ja realistlik palgatase

CV-Online’i värbamisspetsialisti Maris Martini sõnul tuleb kandideerides alati kõrvutada oma unistusi realistlike ootustega. „Enne kandideerimist tuleks end alati viia kõigepealt kurssi tööturul toimuvaga just konkreetses sektoris, selgitada välja ametipositsiooni tegelik palgatase tasuta palgauuringuportaali Palgad.ee abil ja kõrvutada saadud infot oma vajaduste ning nõudmistega.“ Samuti soovitab ta kindlasti tutvuda enne kandideerimist põhjalikult ka ettevõtte tegemistega ning selgitada enda jaoks lahti pakutava positsiooni töö sisu.

Kui kandideerijal on plaanis hoopis karjäärimuutus, rõhutab värbaja Maris Martin, et uude valdkonda sisenedes ja tööd alustades on üldjuhul sisenemispalk keskmisest väiksem, sest kogemusi ning vilumusi kandidaadil pole veel ette näidata, kuigi ta võib isiksusena sobida tööle ideaalselt.

„Sellistel juhtudel on tööõnn ja perspektiiv areneda samas oluliselt suurem,“ julgustab ta. „Aga tuleb mõista, et ettevõte tahab kõigepealt teada saada, kas uus töötaja end ka õigustab, et siis tulevikus võimaldada väärt töötajale ka suuremaid boonuseid ja paremaid töö- või palgatingimusi.“

Iga kandideerimine olgu enne lahti mõtestatud, võib värbajate kogemuse lühidalt kokku võta. „Et kas sa ka tegelikult võiksid sobida konkreetsesse ettevõttesse ja tööle,“ soovitab Martin enne kandideerimist endalt põhjalikult ja ausalt küsida. „Otsuse tegemiseks tuleb varuda aega.“

Küsitlusele vastas 407 inimest.


Palgauuringukeskkond Palgad.ee:
TOP 10 valdkonda, kus on palgatase aastaga enim tõusnud

Tasuta palgauuringuportaali Palgad.ee andmeile tuginedes on reaalpalgad 2017. aasta esimeses kvartalis võrreldes palgaga samal perioodil aasta tagasi tõusnud enim järgmistes valdkondades.

  • Kindlustus – 330 euro võrra
  • Põllumajandus / toiduainetööstus– 170 euro võrra
  • Elekter ja energeetika – 94 euro võrra
  • Äri / kommerts / kaubandus – 74 euro võrra
  • Puidutööstus – 63 euro võrra
  • Tippjuhtimine – 60 euro võrra
  • Teenindus – 58 euro võrra
  • Tootmine – 55 euro võrra
  • Personal / värbamine – 50 euro võrra

Palgad.ee on Eesti suurim palgauuringute keskkond, kuhu on oma palgainfo sisestanud üle 50 000 inimese. Palgad.ee eesmärk on anda tööotsijatele ja hetkel töötavatele inimestele ülevaade Eesti tööturu reaalsetest palgatasemetest.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.