Avanes Kodukant Läänemaa Leader meetme taotlusvoor avalikule ja kolmandale sektorile

Täna avanes Kodukant Läänemaa Leader elukeskkonna meetme taotlusvoor, kus taotlejateks saavad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud. Taotlusvoor on avatud 3.-17. aprill ja projekte saab esitada vanas e-Pria keskkonnas.

Meetme eesmärk on elukeskkonna parendamine ja taotlusi võetakse vastu kahte alameetmesse. Esimesel puhul on toetatavateks tegevusvaldkondadeks piirkonna eripära ja kultuuripärandi hoidmine ning arendamine (näiteks kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja esitlemine sh objektide konserveerimine, taastamine jms). Samuti piirkonna mainekujundusprojektide tegemine ja muud sarnased tegevused.

Teisel juhul on toetatavateks valdkondadeks teenuste kättesaadavuse parandamine, sh tagasi-ja sisserände soodustamine (näiteks tugitaristu arendamine, heakorra parandamine, huvitegevuse võimaluste arendamine, turvalisuse suurendamine ja spetsiifiliste teenuste arendamine).

Mõlemal juhul eelistatakse projekte, mille fookuses on koostöövõrgustike ja kohaliku inimkapitali arendamine ning uudsete lahenduste rakendamine.

Rohkem infot Kodukant Läänemaa Leader taotlusvoorude kohta on avaldatud veebilehel www.kklm.ee. Taotluste esitamist nõustavad KKLM büroo ja Läänemaa Arenduskeskus.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.