Kasari vanad paplid raiutakse maha ja rajatakse uus tammeallee

This slideshow requires JavaScript.

Kasari kooli tee juures alustati vana, võsastunud, üle kasvanud ja haige papliallee uuendamisega. Tegemist on mitmeetapilise ettevõtmisega, mille käigus saab allee uue ilme.

Kasari kooli tee allee uuendamise näol on tegemist osana vältimatutest munitsipaalteede servade hooldustöödest. Aastakümneid hooldamatust on viinud selleni, et teed on osaliselt läbimatud: puud takistavad teehooldetöid, kahjustavad liiklejaid ja teekatete seisundit.

Avaliku tee seisund peab vastama seisundinõuetele ja olema liiklejatele ohutu. Antud tee koormus ei ole küll suur, aga alternatiiv oleks selle liikluseks sulgemine. Raie puudutab samuti keskpingeliini kaitsetsooni ning võsaga ummistunud maaparanduskraavi. Üheks puude murdumise põhjuseks ongi kuivenduskraavide kinnikasvamisest tingitud liigniiskus.

Töid planeerides aimati avalikkuse kõrgendatud huvi ja selle ennetamiseks peeti nõu kohaliku kogukonna esindajatega. Üsna üksmeelselt otsustati, et puistu on väheväärtuslik, ohtlik ning selle eluiga on läbi. Ligikaudu veerand puudest oli murdunud ning maha tulnuks võtta vähemalt pooled.

Alternatiivina kaaluti ka valikraie tegemist, kuid leiti, et tuulekoridoride avamise tulemusel toimub massiline tuulemurd, mis oleks tagajärjena veelgi masendavam. Lisaks ei ole hambuline allee ilus.

Kergliiklusteega piirnev osa, kus puud nooremad, jääb kasvama.

Asendusena on planeeritud alustada suletud Kasari kooli õpilaste poolt kasvama pandud tammede istutamist ja uue allee rajamist.

Kristina Kukk / Lihula Teataja

Läänlane kirjutas eile, et Lihula vallas Kasari vana silla juurest Kirbla poole viiva tee ääres on rikutud vana allee puud. “Mulle ei mahu lihtsalt pähe ega südamesse – mismoodi see on tänasel päeval võimalik?” ütles tuntud arborist Heiki Hanso Läänlasele.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.