CV Keskus: Kui palju peab teenima, et kuuluda rikkaima 10% sekka?

CV Keskus.ee ja Palgainfo Agentuuri piirkondlike palgaerinevuste analüüsist selgub, et rikkaima kümnendiku sekka kuulumiseks peab teenima vähemalt 2000 eurost brutokuupalka. Regioonide lõikes on märgata erinevusi, mis tulenevad aga suuresti suurettevõtete juhtide koondumisest pealinna ümbrusesse.

„Harjumaal on palgatabeli tippu esimese 10 protsendi sekka jõudmiseks vaja teenida 2250 eurost kuupalka,“ ütles Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Tartus ja Tartumaal on tippu jõudmiseks vaja teenida 1800 euro suurust kuupalka, mujal Eestis piisab 1600–1650 eurosest brutopalgast.“

Juhtide ja teiste ametirühmade palgastatistikat eraldi analüüsides on Henry Auväärti sõnul näha, et regioonide palgaerinevused muutuvad nii valge- kui ka sinikraede puhul pea olematuks.

„Suurt regioonilist erinevust palgastatistikas veavad just juhid, kuna suurettevõtete peakontorid ja ka kõrgepalgalised IT- ning finantssektori töötajad on enamasti koondunud Tallinnasse, osaliselt ka Tartusse, mis tekitab aga ka palgastatistikas illusiooni nagu pealinnast väljaspool saaks töötajatele väiksemat palka maksta,“ lisas Henry Auväärt. „Ametirühmade lõikes on juhtidel (sh valdkonna- ja projektijuhid) vaja esimese 10% sekka jõudmiseks vaja teenida 3000 eurost kuupalka, valgekraedel piisab selleks 1900 eurosest ja sinikraedel 1300 eurosest kuupalgast.“

Auväärti sõnul suurenes töötasu, millest 10% töövõtjatest enam teenisid, aastaga 8,8%, kuid mediaanpalk (millest pooled töötajad teenivad väiksemat ja pooled suuremat töötasu) vaid 4,8%. „Seega on juhtide palgakasv olnud pea kaks korda kiirem, suurendades palgalõhet ametirühmade lõikes,“ selgitas Henry Auväärt.

Statistika pärineb Palgainfo Agentuuri, Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee ja partnerite poolt kaks korda aastas korraldatavast tööturu-uuringust, millesse annab panuse enam kui 13 000 töövõtjat üle Eesti.

2017. aasta kevadine uuring on vastajatele avatud maikuu jooksul ja tänavu on Eesti suurima töötajate küsitluse fookuses tööga seotud emotsioonid ning nende mõju motivatsioonile ja lojaalsusele. Otselink töötajate ja tööotsijate ankeedile on SIIN. Iga vastaja saab ka tasuta uuringu tulemused ja juurdepääsu töötasude andmebaasile, et võrrelda oma palga konkurentsivõimet tööturul.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.