Noarootsi otsib koolile direktorit

Noarootsi vallavalitsus ootab oma kooliperre uut teotahtelist ja koostööle orienteeritud koolijuhti ja kuulutab välja avaliku konkursi Noarootsi kooli direktori ametikohale.

Noarootsi kool on Läänemaal Noarootsi vallas ühe asutusena tegutsev põhikool, lasteaed ja õpilaskodu.

Kooli eripäradeks on:

• hea sisekliimaga väikekool;

• õppetöö kõrval ja õpilaskodus on oluline osa kasvatusel, tähtsustatakse mõistmist ja hoolivust;

• tugev side ja koostöö Noarootsi gümnaasiumiga.

Põhikoolis õpib kokku 86 õpilast, kellest õpilaskodus elab 31. Lasteaia liitrühmas käib 24 last. Koolipersonali suurus on 42 töötajat, kellest õpetajad 24.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping kooli direktori ametikoha täitmiseks tööle asumise aeg kokkuleppel.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Samuti peavad kandidaadil olema:

1) vähemalt 3aastane juhtimiskogemus;

2) teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

3) eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;

5) vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

6) koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;

7) õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1) sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ning visioon kooli arenguvõimaluste kohta (max 3 lk);

2) fotoga CV;

3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, eneseteostamise võimalust, vajadusel elamispinda.

Dokumendid tuleb esitada märgusõnaga „konkurss” hiljemalt 15. juunil 2017. a digitaalselt allkirjastatuna vv@noavv.ee.

Täiendavat informatsiooni Noarootsi Kooli ja täidetava ametikoha kohta saab Noarootsi vallavanemalt: Triin Lepp, 5050632, triin.lpp@noavv.ee.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.