Muinasjutukonverents “Lugudega kasvame suureks” – saage esinejatega tuttavaks

Selle nädala 1. juunil toimub Haapsalus muinasjutukonverents Muinasjutuvägi, mis tänavu kannab alapealkirja „Lugudega kasvame suureks“. Tänasest kuni neljapäevini tutvustab Läänlane iga päev kahte konverentsil esinejat.

PIRET PÄÄR

Piret Päär

Piret Päär on Rahvakultuuri Keskuse suulise pärimuse spetsialist, lugude jutustaja, Jutukooli ja MTÜ Jutumaja eestvedaja. Ta on 25 aastat vedanud lugude jutustamise alast tegevust – korraldanud koolitusi, jutuõhtuid, kontserte ja rahvusvahelist jutuvestmisfestivali Jutupühad.

Oma ettekandes „Muinasjutu tähendus tänapäeval“, küsib Piret Päär, kas ka täiskasvanud naudivad muinasjutte samamoodi nagu lapsed. Ta leiab, et kui on lugu ja jutuvestja, siis võib ka täiskasvanu unustada nälja ja janu, mured ja hädad ning minna kaasa loo lummusega, mis võib kesta aastaid.

LAURI SOMMER

Lauri Sommer

Lauri Sommer on kirjutanud viis raamatut luulet ja neli raamatut proosat. Ta on tõlkinud, laulnud Lõuna-Eesti rahvalaule, teinud natuke raadiot ja ühtteist muudki. 2004. aastal sai Sommer artikli “Uku Masingu käsikirja “Saadik Magellani pilvest” vaimne, ajalis-ruumiline ja elulooline taust” eest Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali preemia artikliauhinna ning 2014. aastal pälvis ta Juhan Liivi luuleauhinna.

Möödunud aastal ilmus Sommeril jutukogumik „Lugusid lõunast”. Erinevaid asju tehes on Sommerile saanud selgeks, et loolisusel on palju viise väljendumiseks, et see on midagi inimesega kaasas käivat.

Oma ettekandes „Juttude muutuvast tõetundest” räägib Lauri Sommer sellest, kuidas muinasjutud ja suulisus ning lindistatud lugude edasiarendamine annavad kirjutavale inimese e uusi võimalusi. Suulise traditsiooni suured meistrid elasid küll enne kirjakeele valdavaks saamist, ajal, kui jutustamine oli pärimuslik ja põhiline meedium loo rääkimiseks.


Muinasjutuvägi 2017:

Haapsalus toimub konverents Muinasjutuvägi juba viiendat korda. Seekordne astub laste- ja noortekultuurile pühendatud teema-aastaga ühte jalga ja kannab pealkirja „Lugudega kasvame suureks“. Ettekannetes vaadatakse last muinasjutus ja jutte, mis praegu lapse ümber on.

Muinasjuttudes on keskseks tegelaseks sageli laps või noor, kes talle osaks langevate katsumuste läbi kasvab vaimult ja kosub kehalt. Hästi läheb neil, kes on lahked ja osavõtlikud. Nemad leiavad häid abilisi ja kogevad imesid, õpivad end ületama ning leiavad eneses võimeid, mille olemasolust aimugi polnud.

Neist vanadest lugudest osa saades kasvab ka kuulaja-lugeja-vaataja. Juttudes sisaldub põline tarkus, neis antakse mõistukõnetsi ning kujundlikult edasi käitumisjuhised, mis kehtivad ka praegu. Kui soovime lastest saada häid kaasteelisi, tuleb neile muinasjutte lugeda. Vanad lood on ka sillaks põlvkondade vahel. Kui raamatumaailmast on raske leida teost, mida kõik kolm põlvkonda lugenud on, siis muinasjuttude hulgas näeme palju selliseid, mida nii vanavanemad, emad-isad kui ka lapsed teavad, millest nad omavahel vestelda saavad. Muinaslood on lapsepõlvemaa vältimatu ja oluline osa.

Muinasjutukonverentside algus Haapsalus jääb aastasse 2009. Siis, nagu nüüdki, kutsuti kokku muinasjutte väärtustavad inimesed meilt ja mujalt, kes oma teadmisi, mõtteid ja kogemusi teistega jagada soovisid. Konverents on suunatud laste lugemise juhtidele – lapsevanematele, pedagoogidele, raamatukoguhoidjatele, huvijuhtidele ja kõigile teistele huvilistele, kellele lastekultuur korda läheb, kes peavad muinaslugusid tähtsaks ja on võtnud nende edasikandmise ja vahendamise oma südameasjaks.

Teine Muinasjutuvägi „Loovus läbi muinasjuttude“ toimus 2011. aastal ja võttis fookusesse muinasjuttudest inspiratsiooni saanud valdkonnad. Kolmandat korda saadi Haapsalus kokku aastal 2013 ja keskenduti teemale „Jutusta mulle üks lugu!“. Aastal 2015 toimunud konverents „Vii mind vikerkaare pääle“ keskendus Haapsalus elanud luuletaja Ernst Enno loomingule, millest leiab omale  muinasjutulist nii mudilane kui täiskasvanu.

Ootame teid 1. juunil 2017. aastal Haapsalusse muinasjutukonverentsile Muinasjutuvägi!

Konverentsist osavõtt on tasuta.

Koduleht: muinasjutt.haapsalu.eu

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.