Saage tuttavaks muinasjutukonverentsi esinejatega: Elo Lammi ja Ave Mattheus

Selle nädala 1. juunil toimub Haapsalus muinasjutukonverents Muinasjutuvägi, mis tänavu kannab alapealkirja „Lugudega kasvame suureks“. Tänasest kuni neljapäevini tutvustab Läänlane iga päev kahte konverentsil esinejat.

ELO LAMMI

Elo Tammi

Lapsepõlves unistas Helsingi raamatukogu lastetöö tegija Elo Lammi hoopis näitleja elukutsest nukuteatris. Elo armastab pehmeid mänguasju ja lasteraamatuid. Viimase viie aasta jooskul on ta pidanud peaaegu 400 muinasjututundi ja esitanud rohkem kui 100 rolli. Lisaks soomekeelsetele muinasjututundidele peab Elo ka eestikeelseid muinasjututunde, mille eesmärk on eesti lastekirjanduse tutvustamine Soomes elavatele eesti keelt kõnelevatele lastele.

Oma ettekandes „Elustuv pildiraamat“ püüab Elo leida vastust küsimusele, kuidas ka kõige pisemad meelitada raamatute ettelugemist kuulama. Elo leiab, et lastele muinasjutte elavaks tehes kasvatame tulevat lugejate sugupõlve.

AVE MATTHEUS

Ave Mattheus on Tallinna Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse dotsent. Ta on omandanud magistrikraadi germanistikas ja võrdlevas kirjandusteaduses Müncheni Ülikoolis Saksamaal ning doktorikraadi kultuuride uuringute erialal eesti kirjanduse suunal Tallinna Ülikoolis. Tema peamised uurimissuunad on seotud eesti laste- ja noortekirjanduse, 18. ja 19. sajandi eesti kirjanduse, eesri-saksa kirjandussuhete ja tõlketeooriaga.

Ave Mattheus

Oma ettekandes „Muinasjutumustreid eesti laste- ja noortekirjanduses“ räägib Ave sellest, et lastele või noortele mõeldud tekstid sarnanevad sageli muinasjuttudele. Nii laste- ja noortekirjanduses kui ka muinasjuttudes on reaaleluline sageli põimunud fantastilisega ning teemaks on hea ja kurja võitlus.

Muinasjutuvägi 2017:

Haapsalus toimub konverents Muinasjutuvägi juba viiendat korda. Seekordne astub laste- ja noortekultuurile pühendatud teema-aastaga ühte jalga ja kannab pealkirja „Lugudega kasvame suureks“. Ettekannetes vaadatakse last muinasjutus ja jutte, mis praegu lapse ümber on.

Muinasjuttudes on keskseks tegelaseks sageli laps või noor, kes talle osaks langevate katsumuste läbi kasvab vaimult ja kosub kehalt. Hästi läheb neil, kes on lahked ja osavõtlikud. Nemad leiavad häid abilisi ja kogevad imesid, õpivad end ületama ning leiavad eneses võimeid, mille olemasolust aimugi polnud.

Neist vanadest lugudest osa saades kasvab ka kuulaja-lugeja-vaataja. Juttudes sisaldub põline tarkus, neis antakse mõistukõnetsi ning kujundlikult edasi käitumisjuhised, mis kehtivad ka praegu. Kui soovime lastest saada häid kaasteelisi, tuleb neile muinasjutte lugeda. Vanad lood on ka sillaks põlvkondade vahel. Kui raamatumaailmast on raske leida teost, mida kõik kolm põlvkonda lugenud on, siis muinasjuttude hulgas näeme palju selliseid, mida nii vanavanemad, emad-isad kui ka lapsed teavad, millest nad omavahel vestelda saavad. Muinaslood on lapsepõlvemaa vältimatu ja oluline osa.

Muinasjutukonverentside algus Haapsalus jääb aastasse 2009. Siis, nagu nüüdki, kutsuti kokku muinasjutte väärtustavad inimesed meilt ja mujalt, kes oma teadmisi, mõtteid ja kogemusi teistega jagada soovisid. Konverents on suunatud laste lugemise juhtidele – lapsevanematele, pedagoogidele, raamatukoguhoidjatele, huvijuhtidele ja kõigile teistele huvilistele, kellele lastekultuur korda läheb, kes peavad muinaslugusid tähtsaks ja on võtnud nende edasikandmise ja vahendamise oma südameasjaks.

Teine Muinasjutuvägi „Loovus läbi muinasjuttude“ toimus 2011. aastal ja võttis fookusesse muinasjuttudest inspiratsiooni saanud valdkonnad. Kolmandat korda saadi Haapsalus kokku aastal 2013 ja keskenduti teemale „Jutusta mulle üks lugu!“. Aastal 2015 toimunud konverents „Vii mind vikerkaare pääle“ keskendus Haapsalus elanud luuletaja Ernst Enno loomingule, millest leiab omale  muinasjutulist nii mudilane kui täiskasvanu.

Ootame teid 1. juunil 2017. aastal Haapsalusse muinasjutukonverentsile Muinasjutuvägi!

Konverentsist osavõtt on tasuta.

Koduleht: muinasjutt.haapsalu.eu

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.