Alaealise töölevõtmise nõusoleku taotlemise kord muutus

Lugeja küsib: Kuulsin, et alaealise töölevõtmise nõusoleku taotlemise kord muutus. Plaanin juulis oma 13aastase sugulase tööle võtta ning tekkiski küsimus, kas nõusolek on vajalik ja kuidas nõusoleku taotlemine uue korra järgi käib?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Tõepoolest, 1. juulist jõustuvad töölepingu seaduse muudatused ning enam ei pea taotlema Tööinspektsioonilt luba alla 15aastase töölevõtmiseks. Tööandjale jääb alles kohustus küsida lapsevanema luba 7-14-aastase lapse tööle võtmisel.

Tööandja jaoks on oluline muudatus see, et alates 1. juulist peab ta kümme tööpäeva enne 7-14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande. See erineb oluliselt täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötajast, kelle võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval.

7-14aastase lapse töölevõtmisel tuleb töötamise registri märkuste lahtrisse sisestada andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste (sh töö tegemise koha ja töökohustuste) ning koolikohustuslikkuse kohta. Lisage kindlasti juurde ka oma kontaktisik, kellega inspektor saaks vajadusel ühendust võtta – see muudab menetluse sujuvamaks.

Töötamise registrit haldab Maksu- ja tolliamet, kes edastab andmed registreeritud alaealise kohta Tööinspektsioonile. Tööinspektor kontrollib kümne tööpäeva jooksul, et tegemist poleks keelatud tööga ning alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektor võib tööandja esindajaga ühendust võtta ning küsida täiendavat informatsiooni. Kui kümme tööpäeva möödub ning inspektor pole ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Muudatus puudutab vaid neid alla 15-aastaseid, kes asuvad tööle 1. juulist. Enne seda tuleb jätkuvalt esitada Tööinspektsioonile nõusoleku saamiseks taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav inspektsiooni kodulehel. Samast leiate ka täpsema selgituse alaealise tööle võtmiseks vajaliku nõusoleku taotlemise korra kohta.

1. juulist jõustuva töölepingu seaduse muudatustega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Viitasite, et soovite tööle võtta 13aastast last. Palume teil kindlasti arvestada, et seadus lubab tal kerget tööd teha ja seda maksimaalselt poole koolivaheajast. Samuti kehtivad 13aastasele erinevad töö- ja puhkeajaga seotud piirangud. Näiteks tohib ta töötada koolivaheajal kuni 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (õppeveerandi kestel üksnes 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul).

Lisaks ei tohi 13aastane (eelduslikult koolikohustuslik) laps teha tööd kella 20.00-06.00 vahelisel ajal, välja arvatud siis, kui töö on kerge kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal ning täiskasvanu järelevalve all. Ületunnitöö on alaealiste puhul keelatud.

Alaealiste töötamise täpsed reeglid leiate siit.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.