Merle Mäesalu: Linnavalitsuse segased teed

Viimases Haapsalu volikogu infotunnis võttis linna teede ja tänavate eest vastutav aselinnapea ohvri rolli, kui rääkis Haapsalu linna teede ja tänavate olukorrast. Ta elab koos perega ühe remonditava tänava ääres, kus on tee üles kaevatud juba mitu nädalat, kust liigub lisaks kohalikele läbi kogu Hiiumaa transiitransport ja see tekitab talle palju kannatusi ning ebamugavust.

Merle Mäesalu.

Maaslamajat ei lööda! Ja nii jäidki volikogu liikmetel saamata vastused küsimustele, kas vastab tõele, et tööde projekteerijal Tinter-Projekt AS-il pole vajalikku projekteerija kutsetunnistust omavat töötajat ja mida võtab linnavalitsus ette Haapsalu tänavatel kaevetööde tähtaja ületamise puhul. Järgmine volikogu on septembris. Vastuseid palun varem.

Tamme tänava ristmiku saaga pole veel läbi. Markantse alguse sai see 2015. aastal, kui linnavalitsus unustas riigilt taotleda 500 000 eurot transiitteede toetust. Selle rahaga oleks saanud Tamme ristmikul teha põhjalikumaid ümberehitusi.

Nüüd leiti 223 000 eurot linnaeelarvest, millega sai ära teha vaid miinimumi. Täna on sel ristmikul igas suunas üks sõidurada ning valgusfoor. Järgmine remont võetakse ette alles aastakümnete pärast. Seepärast oleks olnud mõistlik juba nüüd projekteerida ja ehitada Tallinna maanteele vasakpöörderajad, mis väldiks hommikusel tööle- ja koolimineku ajal pikki järjekordi. Liiklussageduse uuringu järgi vasakpöörderadu pole justkui vaja. Eks sügisel saab näha ja tunda.

Üks asi häirib mind ristmiku remondi ja teiste kaevetööde ajaks kehtestatud liikluskorralduses – pikka aega kestnud teetööd tehti kohalike arvel. Seda, kas viimaks saab Tallinna maanteed kasutada, pidi jälgima nagu rindeteateid – kord oli ristmik avatud, siis suletud, olukord muutus iga päev. Polnud ju kellelgi tahtmist ilmaasjata sõita Jalaka tänaval, kus tee olukord päev-päevalt halvemaks muutus ja ümberkaudsete elanike turvaline keskkond tihedast liiklusest oluliselt häiritud oli.

Üks tagantjärele tarkus veel. Ajal, mil Tallinna maantee liiklussagedus oli oluliselt väiksem, oleks võinud ära remontida Tallinna suuna Niine tänava bussipeatuse ümbruse. Palju kasutatavas peatuses on bussi sisenemine ja väljumine madala ja katkise kõnnitee tõttu juba ohtlik. Bussipeatuses on piisavalt ruumi, et ehitada bussidele peatumiseks ja teisi liiklejaid mittetakistav teetasku ning nõuetele vastav platvorm/kõnnitee.

Kannataja roll on mugav. Kui linnavalitsus, tööde otsese või kaudse tellijana (kaevetööd on tellinud munitsipaalettevõte Haapsalu Veevärk AS) vastutust linnas tehtavate teetööde kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise ning liikluskorralduse eest ei võta, siis kes võtab?

Merle Mäesalu
Haapsalu linnavolikogu liige

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.