Lääne maakonna avalike bussiliinide veomaht suurenes

Lääne maavalitsuse poolt tellitaval avalikul bussiliiniveol oli selle aasta esimesel poolaastal veomaht 856 775 liinikilomeetrit, mis on 1,3 % (11 000 liinikilomeetrit) rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Veomaht suurenes peamiselt seoses maakonnaliini nr 33 Linnamäe – Uugla – Turvalepa – Haapsalu avamisega 1. septembril 2016.

Avalikku bussiliinivedu rahastatakse kolmest allikast: riigieelarveline toetus, kohalike omavalitsuste toetus ja piletitulu. Riigieelarvelise toetuse suurus oli 474 600 eurot, kohalike omavalitsuste toetus (koos tasuga Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilaste sõitude eest) 82 400 eurot ja piletitulu 200 200 eurot.

Oluline näitaja, mida avaliku bussiliiniveo puhul jälgitakse, on riigieelarvelise toetuse osakaal liinikilomeetri maksumusest, mis 2017 esimesel poolaastal oli 63,6 %. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on riigieelarvelise toetuse osakaal liinikilomeetri maksumusest vähenenud (muutus -2,3%), seda tänu suurenenud kohalike omavalitsuste toetusele ja piletitulule, mis moodustasid liinikilomeetri maksumusest vastavalt 10,6% (muutus +6,4%) ja 25,8% (muutus +3,9%).

Kohalike omavalitsuse toetuse moodustab tasu õpilaste sõitude eest maakonnaliinidel ja tasu Haapsalu pensionäride sõitude eest liinidel nr 1, nr 2 ja nr 3. Nii tasu õpilaste kui ka Haapsalu pensionäride sõitude eest on suurenenud, mis tuleneb sellest, et kohalikel omavalitsustel on võimalik tagada enamate õpilaste kodu ja kooli vaheline liikumine maakonnaliinidega (alternatiivina kooliliinidele) ning suurenenud on nende Haapsalu pensionäride arv, kes on endale taotlenud tasuta sõiduks sooduskaarti.

Lääne maavalitsus tellib 33 avalikku bussiliini, nende hulgas on lisaks maakonnaliinidele ka viis kaugliini ja üks linnaliin. Võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga on sõitjate arv kasvanud 1,3%. Selle aasta esimeses pooles oli sõitjaid kokku 328 955, eelmisel aastal samal ajal 324 595.

Liivi Ollino

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.