Enamik 1.-6. klassi õpilastest käib koolis lubatust raskema ranitsaga

MTÜ Lastekaitse Liit koostas tänavu märtsist aprillini 1.-9. klassi laste lastevanemate seas korraldatud küsitluse “Sinu lapse koolikott” tulemuste põhjal ettepanekud lahenduskeskseks koostööks, et hoida laste tervise huvides koolikoti kogukaal lubatu piires.

“Tundub, et koolikoti kaalu teema on sama vana, kui esimene kasutusele võetud koolikott. Traditsioone on keeruline muuta ja ka koolikoti kaalu vähendamine on visa tulema,” märkis Lastekaitse Liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu. “Kogemus näitab, et ainuüksi käskude ja piirangute rakendamine ei anna tulemust – lahendus peitub kooli ja lastevanemate vahelises koostöös ning riigi ja kohalike omavalitsuse võimekuses võtta üha enam kasutusele nüüdisaegseid innovaatilisi lahendusi.”

MTÜ Lastekaitse Liit edastas täna küsitluse tulemuste põhjal ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumile, sotsiaalministeeriumile, Eesti Õpilasesinduste Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule, Eesti Koolijuhtide Ühendusele, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Kirjastuste Liidule ja Riigikogu sotsiaal- ning kultuurikomisjonile.

Pöördumises leidub nii põhimõttelisi ja pikemaajalisi muutusi eeldavaid ettepanekuid nagu e-lahendused, laialdasem topeltõpikute kasutamine, hoiustamist võimaldav koolimööbel kui ka ettepanekuid, mis kergendaksid laste koolikotti kohe ilma vanemale, koolile või koolipidajale kulutusi tekitamata. Viimaste hulgas saab nimetada näiteks mõtestatud tunniplaani koostamist, eelistades senisest enam paaristunde või tsükliõpet.

MTÜ Lastekaitse Liit poolt märtsist aprillini läbi viidud küsitlusest “Sinu lapse koolikott” selgus, et 85% õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määrusega nr 36 “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” kehtestatud piirmäära.

Lubatust raskemat koolikotti kannab igapäevaselt 89% 1.-3. klassi õpilastest ja 92% 4.-6. klassi õpilastest.

Hoolimata positiivsetest näidetest, kinnitas 44% lapsevanematest, et koolid ei ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas kantavate vajalike vahendite kogukaalu vähendamiseks.

Elektroonilisele küsimustikule vastas 3418 lapsevanemat üle Eesti. Lapsevanemate aktiivsus küsimustikule vastamisel ja ettepanekute tegemisel näitas koolikoti ülekaalu teema jätkuvat olulisust ja jätkusuutlike lahenduste vähesust.

Küsitluse tulemusi saab vaadata siit.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.