Nõva vallavalitsus esitas koolidirektorile vallandamisteate

Nõva vallavalitsus tegi 26. augustil korralduse, millega nägi ette kooli direktori Virve Tautsi vallandamise 29. augustist. Eile astusid koolimajja valla esindajad eesotsas volikogu esimehe Peeter Kallase ja vallavanema Kalle Saarega. Neid olid saatmas uueks kohusetäitjaks määratud Andres Liiv ja Marko Sultsing, kes pidi arvuteid konfiskeerima. Direktor vallandamisteatele alla ei kirjutanud, kuna ei nõustunud sellega.

Vald põhjendab vallandamist usalduse kaotamisega. Täpsemalt viitab vallavanem Kalle Saar vallandamisteatele lisatud kirjas 22. augustil toimunud vallavalitsuse istungile ja sellele järgnenud lapsevanemate ning vallavanema koosolekule kui põhjusele, miks usaldus on kadunud.

22. augustil olnud vallavalitsuse istungil oli kooli direktor andmas ülevaadet kooli valmisolekust algavaks õppeaastaks, mh olevat tehtud direktorile ka noomitus, kuna viimane pole olnud vallavalitsusega ühel meelel.

Sellele pidi järgnema pärastlõunaks juba varasemalt, 17. augustil kokku lepitud koosolek vallavanema ning lapsevanemate vahel. Koosoleku alguseks polnud Kalle Saar koolimajja jõudnud ning kuna kohal oli vaid 8 inimest, siis leiti Risto Kaasiku juhtimisel, et koosoleku edu tagamiseks antud olukorras oleks mõistlik minna vallamajja, kus vallavanem saaks siiski osaleda koosolekul.

Kuna lapsevanemad kartsid, et vallavanem väldib neid ka vallamajas, siseneti eri ustest. Vallavanem selgitas oma puudumist unustamisega, kuid koosolek peeti.

Osales ka kooli direktor, kes oli kohal, et kaitsta vallavanemat lapsevanemate eest, kuna valla tegevus on tekitanud palju paksu verd. Asja korraldajateks olid lapsevanemad eesotsas Ivo Karindiga.

Vallavanema poolt lisatud kirjas aga on märgitud ürituse korraldajaks koolidirektor. Ivo Karindi: “17. augustil 2017 toimus Nõva koolis töökoosolek vallavanem Kalle Saare osavõtul, milles lepiti kokku järgmine koosolek 22. augustil kell 14 peale vallavalitsuse istungit. Memo edastati ka Kalle Saarele. 22. augugustil kl 14 olid kooli, lastevanemate ning hoolekogu poolt kohal kokku 8 inimest, kuid Kalle Saar jäi tulemata. Helistasime talle ning kuulsime, et ta unustas vms. Läksime kõik kaheksakesi hoolekogu eestvedamisel vallamajja, et Kalle Saarega kohtuda. Algul punnis ta küll vastu, kuid hiljem siiski nõustus meiega kohtuma suures saalis, et rääkida koolile, õpilastele, lastevanematele ning hoolekogule olulistel teemadel: koolivaheaegade arv ning kestus, kooli söök, kooli finantsarvud.”

Lapsevanemate pahameele põhjuseks on mitmed valla tegematajätmised. Näiteks pole vald kui kooli pidaja suutnud kinnitada koolivaheaegu, et oleks võimalik luua koolis õpilastele tööplaan. Kool on algamas esmaspäeval.

Lisaks ja isegi murettekitavam on koolipidaja võimetus luua koolisöögiga töötav lahendus. Selle tagajärjel puudub koolis hetkel kokk ning lasteaed alustas oma tööd eile olukorras, kus puudub viis laste toidlustamiseks. Lastele on soovitatud anda kaasa söögipakk või viia nad lõunaks koju. Kahjuks pole lasteaiakasvatajatel endal võimalik lastele süüa teha. Ilmselt on tekkimas sama probleem ka uuel nädalal koolilastega.

Probleemid kooli ja valla suhetes algasid juba varem. Juba 2016 sügisel küsiti kooli poolt (direktor, hoolekogu), et Nõva vald hakkaks koolile andma regulaarset infot kulude kohta, mida seniajani vallast saanud ei ole, ehkki osalised numbrid anti 2017 veebruaris pärast teabenõude esitamist.

Siiani pole selge mitmed küsimused nagu ka see, kuidas on õpetajate palgafond vähenenud umbes 28 000 euro võrra ning kuidas on kooli küttearved suurenenud 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga üle kahe korra.

Karl Silver Must
MTÜ Nõva Kooli Kogukond juhatuse liige

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.