Merle Mäesalu: Ühistransport peab olema meie vastutus ja hoolimine

Merle Mäesalu avalik kiri Haapsalu volikogu liikmetele:

Reedel, 29. septembril toimuvale Haapsalu volikogu istungile esitas linnapea ettepaneku, et Haapsalu linn osaleks MTÜs Harjumaa Ühistranspordikeskus. Sellega nõustudes annaksime linna ja kogu Lääne maakonna avaliku bussi- ja Vormsi praamiliikluse korraldamise Harju maakonnale.

Kutsun teid üles mitte liituma Harjumaa Ühistranspordikeskusega. Liitumise asemel kutsun teid asutama Läänemaa Ühistranspordikeskust, et saaksime ise bussiliikluse üle otsustada.

Meie oma ühistranspordikeskuse eeliseks on paindlikkus — teades oma elanike sõiduvajadusi, saame pakkuda sobilikku liikumisvõimalust. Saame välja arendada sõidujagamis- ja kogukonnateenuseid, korraldada õpilastransporti ja erivajadustega inimeste sõite.

Haldusreformi üks mõte on tugevdada kohalikke omavalitsusi, anda neile juurde õigusi, vastutust ja raha. Ühistransport on ääretult oluline avalik teenus linna ja eriti maa elanikele.

2016. aastal kasutas Läänemaa bussiliine üle 600 000 reisija. Oma ühistranspordikeskuse kaudu on võimalik pakkuda veel paremat ja kättesaadavamat ühistransporti kui seni. See ongi haldusreformi mõte – kohalikud saavad ise otsustada ja korraldada vajalikke teenuseid.

Pärast maavalitsuste tegevuse lõpetamist soovib riik ühistranspordi korraldamise üle anda valdadele ja linnadele tingimusel, et nad teevad seda ühiselt. Maavalitsus, mis täna korraldab Läänemaa avalikku bussi- ja Vormsi praamiliinivedu, lõpetab tegevuse 31. detsembril 2017. Riik annab kehtivad liiniveolepingud koos bussifirmadele teenuse eest makstava rahaga üle olemasolevale või uuele ühistranspordikeskusele.

Läänemaal kulub avalike bussiliinide tellimiseks aastas pisut üle 1 miljoni euro riigieelarvelist raha. Lisaks sellele antakse riigieelarvest ühistranspordikeskusele majandamiskulu 2,3 senti liinikilomeetri kohta. Läänemaal oleks see 2018. aastal 28 359 € (1,23 mln lkm).

Linnavalitsusele on esitatud kaks alternatiivset tulude-kulude prognoosi, mille järgi peaksid Haapsalu, Lääne-Nigula ja Vormsi Läänemaa ühistranspordikeskuse ülalpidamiseks kulutama aastas kokku 19 026-25 931 eurot.

Lisaks on riik nõus andma ühistranspordikeskusele 10 000 eurot stardiraha. Tingimuseks on, et ühistranspordikeskus on asutatud ja taotluse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitanud hiljemalt 15. novembriks.

Lääne-Nigula ja Vormsi volikogud on käitunud mõistvalt ja ootavad meie volikogu otsust. Haapsalul kui maakonnakeskuse volikogul lasub suur vastutus. Reedesel istungil võtame vastu otsuse, millel on väga otsene ja pikaajaline mõju meie maakonna elanikele, õpilastele, eriajadustega inimestele ja külalistele. See otsus puudutab ja mõjutab tuhandeid tänaseid ja potentsiaalseid bussireisijaid.

Meil on võimalus asutada MTÜ Läänemaa Ühistranspordikeskus ja arendada välja väga hea, paindlik ja kaasaegne teenus terves Lääne maakonnas. Sellega kaasnev vastutus on meile jõukohane. Kuid esmalt on see hoolimine oma elanike eest.

Merle Mäesalu
Haapsalu volikogu liige

One Response to "Merle Mäesalu: Ühistransport peab olema meie vastutus ja hoolimine"

  1. Juhan   27. sept. 2017 at 23:41

    Kas Haapsalu Linnavolikogu suudab tõestada, et ei ole Haapsalu linnapea nn “kummitempel” ja võtta vastutuse ning otsutada asutada oma Läänemaa Ühistranspordikeskuse?

    Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.