VALIMISLUBADUSED / VIRGE TIIK: Maapiirkonna eest!

Virge Tiik

Virge Tiik, ettevõtja
HARI kandidaat nr 137


Minu nimi on Virge ja olen Ridala valla Panga külas elanud viimased 13 aastat. Olen väikeettevõtja, kes tegeleb Soome tööõiguse ja korteriühistute asjaajamisega. Oma kontori olen samuti rajanud Panga külla.

Meie küla kortermajade välimus on aasta-aastalt paranenud. Majadesse investeeritakse ja õueala eest hoolitsetakse. Seda tehakse eelkõige sellepärast, et oma küla hinnatakse elukeskkonnana kõrgelt ja oma külas tahetakse elada.

Meie külas on kool ja lasteaed, raamatukogu ja noortekeskus, terviserada ja uus peatselt valmiv spordihoone.

Kõige tähtsam on aga see, et meie küla on täis inimesi, tänu kellele see küla õitseb. Nii peaks see olema igas külas.

Otsustasin sel aastal kandideerida kohalikel valimistel eelkõige sellepärast, et pärast ühinemist seista selle eest, mis toimub väljaspool linna.

Nime poolest saab meist kõigist üks suur Haapsalu linn, aga sellele vaatamata jäävad kaugemad külad siiski maapiirkondadeks.

Maapiirkonnas kasvavatel lastel peavad olema samasugused võimalused nagu linnalastel –huvi- ja spordiringid, kaasaegsed mänguväljakud ning muud võimalused aktiivseks ja tervislikuks liikumiseks. Lapsed armastavad eri tegevusi, neile tuleb nendeks vaid võimalused anda.

Maapiirkonnas elavatel eakatel peavad olema tagatud kõik hoolekandeteenused, alates linna arstile pääsemisest ja lõpetades puude riita ladumisega. Erilise tähelepanu alla tuleb võtta üksinda elavad eakad.

Maapiirkonna külad peavad hakkama tegema tihedamat koostööd selle nimel, et teineteist ühendada ja teineteises rohkem võimalusi näha.

Maapiirkonna elanikuna oskan ma näha maaelu kitsaskohti ja teha seetõttu ka ettepanekuid olukorra muutmiseks.

Lisaks maapiirkonda puudutavatele küsimustele luban seista selle eest, et saaks käima lükatud Jõõdre-Panga kergliiklustee projekt ning et Haapsalu Loomade Varjupaik toimiks sedasi, et rahul oleksid nii varjupaigas viibivad asukad kui ka loomasõbrad.

Seisan eelkõige selle eest, et ka maapiirkonna hääled oleksid volikogus esindatud. Minus on julgust mõelda, öelda ja teha.

Kui te ei ole veel jõudnud otsustada, kellele oma hääl anda või olete sootuks otsustanud hääletama mitte minna, siis palun minge hääletama ja andke oma hääle mulle.


Läänlane avaldab soovi korral kõigi valimistel kandideerijate arvamusavaldusi ja valimislubadusi tasuta.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.