VALIMISLUBADUSED / MERLE MÄESALU: Valimisliit Meie Inimesed väärtustab peresid ja haridust

Merle Mäesalu, Haapsalu linnapea kandidaat
Valimisliit Meie Inimesed


Lubadused:

  • Ettevõtluskeskkonna loomine tööandjate meelitamiseks ja töökohtade arvu suurendamiseks.
  • Abiellujate sõrmusetoetus, sünnitoetus 500 eurot, lasteaia laste tasuta toit ja tasuta õpilastransport perede toetuseks.
  • Kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajate preemiad vastavalt 500 ja 300 eurot, lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamine, noorsoo- ja kultuuritöötajate palgatõus, huvihariduse kättesaadavus kogu omavalitsuse noortele tasuta ühistranspordiga – hariduse kvaliteedi tagamiseks.
  • Külaelu puudutavate otsuste tegemine küla- ja asumivanemate komisjoni kaasamisel ja kooskõlastamisel.
  • Läbipaistev ja demokraatlik juhtimiskultuur.

Mul on unistus, et Haapsalu ja Ridala ühine omavalitsus oleks kasvava rahvaarvuga ning meie inimestel oleks siin tööd ja kindel igapäevane elu aasta läbi. Kui on elanikke, kelle jaoks on vaja teenuseid ja kaupu terve aasta, siis on ettevõtjatel kasulik oma ärisid siin ka hoida ja arendada. Mida rohkem on Haapsalus ja selle lähiümbruses tööandjaid, seda rohkem on linnaeelarves üksikisiku tulumaksust laekuvat raha. See ülesanne on esimene, millega linnapeana tegelema hakkan. Eeskujuks on Kuressaare, Viljandi ja Pärnu tegevus ettevõtjatega suhtlemisel ja ettevõtluskeskkonna väljaarendamisel.

Valimisliiduga Meie Inimesed ühinenud Haapsalu ja Ridala elanike peamine eesmärk on kohalike inimeste hakkamasaamine ja heaolu. Meid kõiki seob soov ajada kodukoha asja, olgu kodu maal või linnas.

Terve ja hästi hakkamasaav pere on meile esmatähtis. Abiellujatele sõrmusetoetuse maksmisega aitame kaasa väärikale traditsioonile, et pelgalt rahanappuse tõttu ei jääks abielu registreerimata. Lapsed väärivad tugevas suhtes olevat ema ja isa. Lastega peredel on suured väljaminekud. Me pakume lasteaialastele tasuta toitu, sünnitoetust 500 eurot ja tasuta õpilastransporti, mis on omavalitsuse kohustus.

Head haridusvõimalused saavad olla üheks tuleviku Haapsalu tuntuse aluseks. Innustame noori pingutama ja hästi õppima ning toetame Haapsalu linna kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajaid vastavalt 500 ja 300 euroga. Võrdsustame Haapsalu lasteaiaõpetajate palgad Ridala omadega ja tõstame noorsoo- ning kultuuritöötajate palkasid aastas 6%. Haapsalus on suurepärane muusika-, kunsti ja spordikool. Uues omavalitsuses peavad neid võimalusi kasutada saama praeguse Ridala valla noored. Selleks on vaja paindlikku ühistransporti.

Ühistransport on üks olulisemaid teenuseid, mis riik haldusreformi tulemusena omavalitsustele soovib üle anda. Otsustamisõigus selle üle peab jääma meie maakonna omavalitsustele. Lisaks riigi toetatavatele bussiliinidele ning Vormsi praamiliinile peame saama korraldada ise ka õpilastransporti ning erivajadustega inimeste sõite. Paraku arvab tänane Haapsalu linnavalitsus teisiti ja soovib kogu linna ja maakonna bussiliinide korraldamise anda Tallinna linnale. Tallinnale kuulub MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 8-liikmelisest juhatusest 5 kohta ja keskuses on 25 Harjumaa valda ja linna.

Läänlaste liikumisvajadusi saavad kõige paremini arvestada meie olusid teadvad inimesed. Selleks soovime asutada MTÜ Läänemaa Ühistranspordikeskuse. Nii saame koos Lääne-Nigula ja Vormsi vallaga korraldada maakonna bussiliine selliselt, et ka äärealade inimesed saaksid liikuda ilma isikliku autota. Linnavolikogu liikmed arutavad seda teemat 29. septembri volikogus.

Ridala ja Haapsalu ühinemisel peab elu muutuma paremaks nii maal kui linnas. Valimisliit Meie Inimesed toetab kohapealseid algatusi ja arvestab kogukondade ettepanekutega. Külaelu puudutavad otsused peavad volikogus saama küla- ja asumivanematest koosneva alalise komisjoni kooskõlastuse.

Minu unistuse ja Meie Inimeste plaanide täideviimiseks ei ole vaja hiigelsummasid. Vaja on hoolivust ja tahet tegeleda oma inimestele vajalike asjadega. Selleks on vaja nendega suhelda, arutada spetsialistidega ja põhjalikult kaaluda, millised otsused toovad kõige parema ja pikaajalisema tulemuse. Linnapeana luban kaasavat, läbipaistvat ja demokraatlikku juhtimist.

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.