VALIMISLUBADUSED / REA RAUS: Jätkusuutliku majanduse printsiipide rakendamine, mahetoodangu ja puhta loodusliku keskkonna arendamine

Rea Raus.

Rea Raus, jätkusuutliku arengu ekspert, uurija, õpetaja ja koolitaja
Valimisliit Meie Inimesed, kandidaat nr 157


Miks me räägime jätkusuutlikust arengust?

Meie Inimeste programm ja kokkulepe seab esikohale nii maapiirkondade kui linna jätkusuutlikkuse. Jätkusuutlik areng tähendab senisest tõsisemat arvestamist loodusega kogu selle mitmekesisuses. Keskkonna tervis ja heaolu on lahutamatult seotud inimeste, ka tervete ühiskondade tervise ja heaoluga – see lihtne arusaam on kippunud ununema. Ometi on avastatud näiteks üllatavaid seoseid pestitsiidide kasutamise tõusu ja inimeste süvenevate tervisehäirete vahel.

Looduse nägemine oma vaimse ja füüsilise tervise garandina on toonud üha suuremat nõudlust loodusturismi sektorisse, mis on oluline ka meie piirkonnale. Küsimus ei ole ainult selles, kas meile meeldib looduses olla või kas me naudime looduse erinevaid ande. Me vajame loodust enda ümber, see on elutähtis. Riigimehelikult/-naiselikult mõtlevad inimesed on kohustatud võtma vastutuse meie looduskeskkonna hoidmise ja taastamise eest.

Maailmas kogub tarbijate nõudlus mahetoodangu järele kiiresti tuure, ka Eesti on võtnud suuna öko-Eesti, mahe-Eesti poole. Praeguse Ridala valla territooriumil tegutseb äsja Eesti parima mahetootja tiitli saanud Lauri-Jaani mahetalu, keda koos kümnete Läänemaa mahetootjatega võib kohata iganeljapäevastel OTT (otse tootjalt tarbijale) kaubakohtumistel Haapsalus, Swedpanga vastas. Need on kasvanud üha suureneva tarbijaskonnaga puhta ja kohaliku toidu saamise kohaks. Kui näeme, et meie puhas keskkond on suurim väärtus, kui mõistame, et ka puhas muld, kus meie toit kasvab, on varandus – siis oleme kogukond, kes saab tulevikus konkurentsieelise.

Maapiirkonna nägemine majandusliku edukuse, kõrge kvaliteediga teenuste ning nutika majandamise allikana on eriti oluline. Maa võib olla võrdväärselt linnaga arengumootor, mis kogu piirkonda elujõulisena hoiab. Jätkusuutlik majandus tulevases ühendomavalitsuses vajab omakorda teadmisi, kompetentsust, innovaatilise mõtlemise oskust. Meie Inimestel on see “pakett” olemas.

Meie uus kogukond, uus omavalitsus, kõik meie inimesed on väärt tarka suunamist ja uut visiooni mitte ainult keskkonna suuremaks väärtustamiseks, majandustegevuse mitmekesistamiseks, vaid ka uue valitsemiskultuuri loomiseks.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.