Lääne maavanem kehtestas raudteeplaneeringu

Täna allkirjastas Lääne maavanem Neeme Suur Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi teemaplaneeringu kehtestamise korralduse. Sellega on viis aastat kestnud raudtee taastamise planeerimisprotsess lõppenud, teatas maavalitsus.

Haapsalu raudteejaam. F: Ivar Leidus /Wikimedia.

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse kaudu.

Teemaplaneeringu alaks on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee toimimiseks vajalik maa-ala Lääne-Nigula valla, Ridala valla ja Haapsalu linna territooriumil.

Raudteetrass kavandatakse rajada üherajalise raudteena koos vajalike jaamade, peatuskohtade ja juurdekuuluva toetava raudteetaristuga.

Lääne maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus umbes 49,5 kilomeetrit. Raudteetrass kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 kilomeetrit tunnis.

Raudteetrassi koridori määramisel on arvestatud elektriraudtee ruumivajadusega, kuid teemaplaneeringu alusel on võimalik rajada ka elektrifitseerimata raudtee või elektrifitseerida raudtee järgmises etapis.

Teemaplaneeringu alusel koostatakse raudtee ehitusprojekt, mille käigus selgub täpne raudtee lahendus. Näiteks otsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus, kas teemaplaneeringus välja toodud õgvendusi on otstarbekas rajada või mitte. Ehitusprojektis pannakse paika peatuskohtade, ülesõitude ja ülekäikude, piirete, ja muu toetava infrastruktuuri täpne lahendus.

Haapsalu raudteejaama piirkonnas tuleb lahendada ajaloolise rongi- ja veeremikoosseisu paigaldamise ja eksponeerimisega seonduvad küsimused.

Pärast teemaplaneeringu kehtestamist kantakse raudteetrassi koridori asukoht ja teemaplaneeringuga kindlaks määratud tingimused Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna üldplaneeringusse.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kuuest joonisest. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, kus on selgitatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodusele ja keskkonnale ning pakutud võimalikke alternatiivseid lahendusi ja negatiivsete mõjude leevendamise meetmeid.

Teemaplaneeringu materjalid on kättesaadavad Lääne maavalitsuse kodulehelt.

Teemaplaneeringu kehtestamise korraldust võib vaidlustada 30 päeva jooksul.

 

2 Responses to "Lääne maavanem kehtestas raudteeplaneeringu"

 1. erkki   13. okt. 2017 at 19:42

  teeme Haapsalu ja Tallinna bussiliikluse tasuta ja tuleb odavam pea 100 aastat kui see tee

  Vasta
 2. Egon   13. okt. 2017 at 20:36

  linnas on bussid tasuta, sest seal laristatakse meie raha. Haapsalus pole midagi tasuta ja ei tule ka, kuna kõik hüved tekivad läbi töö.
  Head teed!

  Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.