Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus 31 projektitaotlust

Innovatsioonikeskuse Innokas 3D printer, mis on soetatud KOP toetuse abil.

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus Läänemaalt rekordiliselt palju projektitaotlusi – 31. Toetusteks taotletakse 46 413,87 eurot, mida on 2,7 korda enam kui kasutada olevaid toetusvahendeid.

KOP programmi sügisvoorus on Läänemaa ühendustel võimalik toetusteks kasutada 17 000 eurot.

Koos 21,3% omafinantseeringuga on projektitaotluste kogumaht 58 999,06 eurot.

Viiendiku kogu toetuste mahust taotlevad Ridala valla külaseltsid ja ühendused.

Piirkondade järgi jagunesid Lääne maakonna ühendustelt laekunud projektitaotlused järgnevalt:

Enim laekus projektitaotlusi meetmesse 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Selle meetme eesmärk on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja vajalike teenuste olemasolu tagamine. Meetmesse esitati 20 projektitaotlust summas 31 281,41 eurot. Seda on 9 taotlust enam kui eelmise aasta samal perioodil. Investeeringuid kogukonnale vajalike teenuste osutamiseks kavandatakse 14 taotluses, sotsiaalsete teenuste arendamist 4 taotluses ning turvalisuse parandamist 2 taotluses.

Meetme 1 (kogukonna areng) eesmärgiks on kogukondade identiteedi tugevnemine, teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusama koostöö. Sellesse meetmesse laekus 11 projektitaotlust kogusummas 15 132,46 eurot.

Kaks taotlust esitati traditsiooniliste kokkutulekute ja vabaõhuürituste korraldamiseks, kolm liikumisharrastuse, tervislike eluviiside ürituste ja külade spordimängude korraldamiseks, kaks taotlust kogukonna pärandi uurimiseks ja kogumiseks ning seitse taotlust kogukonna liikmetele uute oskuste omandamiseks vajalike koolituste korraldamiseks. Esmakordselt esitasid taotluse kolm ühendust.

Lääne maavalitsusel on projektitaotluste menetlemiseks aega 40 tööpäeva. Maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad selle aja jooksul taotluste sisuga ja külastavad kavandatavaid investeeringuobjekte kohapeal. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat, kellel on siis 5 päeva aega tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning maavalitsusele täienduste esitamiseks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik hindamiskomisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.