MERLE MÄESALU: Haapsalu põhimääruse kiireks vastuvõtmiseks puudub otsene vajadus

Haapsalu linnavolikogu esimees on volinikele teinud ettepaneku, kuidas formaal-juriidiliselt üle saada olukorrast, kus volikogu ei saa tegutseda – muuta tagantjärele ühinemislepingut.

Kuna keegi kas teadlikult või lohakusest ei valmistanud Haapsalu ja Ridala volikogudele õigel ajal ette uut põhimäärust, siis on volikogu töövõimetu. Kes vastutab tekkinud olukorra eest, on eraldi küsimus.

Siiski ei näe ma vajadust kiirustades vastu võtta uut põhimäärust. Ei juhtu midagi hullu, kui otsused, mis on plaanitud sellel reedel peetavale volikogu istungile võetakse vastu kuu või paari pärast. Seda enam, et 3. novembri istungil on volikogu ees väga olulised ülesanded – kõikide komisjonide liikmete ja linnapea valimine. Neid ei peaks menetlema kiirustades ja reeglite järgi, mis kehtisid enne vaid ühes omavalitsuses. Ühinemise tulemusel on meil uus omavalitsus ja vaja on uusi toimimise reegleid.

Volikogu esimehe ettepaneku järgi tegutseks uus Haapsalu linn paar kuud endise Haapsalu linna töökorra järgi. Uues volikogus oleksid samad komisjonid, mis varem Haapsalus. Seal aga ei ole uue omavalitsuse maapiirkonna elanike huvide kaitseks mõeldud maaelukomisjoni.

Valimisliidu Meie Inimesed idee on, et kõik maaelu puudutavad küsimused saaksid kooskõlastuse kogukondade ja maapiirkonna esindajatest moodustatud komisjonilt. Kõik muud kaasamise vormid on küll toredad, kuid sellist jõudu ja pädevust, nagu volikogu alalisel komisjonil, ümarlaudadel ei ole. See on üks näide, miks ei peaks tegutsema endise Haapsalu põhimääruse alusel.

Ettepanek on, et 3. novembri volikogu päevakorras oleks vaid üks punkt: “Linnavalitsusele teha ülesandeks esitada Haapsalu linna põhimääruse eelnõu volikogule arutamiseks hiljemalt 30. novembril 2017. a”.

Põhimäärus on omavalitsuses sarnase kaaluga nagu põhiseadus riigis. Paari kuu jooksul tegutseda kahe eri põhimääruse järgi näib volikogu meeleheitliku tegevusena heastada kellegi tegemata töö. Selliseks meeleheiteks ei ole ka otsest vajadust. Kõik volikogu otsused võivad oodata kuni uue põhimääruse kehtestamiseni.

Merle Mäesalu
Haapsalu linnavolikogu liige / Valimisliidu Meie Inimesed liige

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.