Uus aasta toob kuni 60 000 vaba töökohta ja töötajatele 5-10-protsendilise palgatõusu

53% Eesti ettevõtetest plaanib algaval aastal tõsta töötasu kuni 15%, et hoida häid ja motiveeritud töötajaid ettevõttes (52,6%) ning vähendada tööjõu voolavust (26,3%), selgus karjääriarengu kontaktvärava CV.ee värskest tööandjauuringust.

Palka plaanib CV.ee uuringutulemustele tuginedes langetada 1% ja korrigeerida (osadel töötajatel langetades teistel tõsta) 4% ettevõtetest. Vähemalt iga teine Eesti tööandja plaanib poole aasta jooksul värvata 2-3 uut inimest.

Praegu on parim aeg leida uueks aastaks tööturult põnevam väljakutse või parandada oluliselt oma palgatingimusi, sest karjääriarengu kontaktvärava CV.ee äsja läbi viidud Eesti tööandjate tööjõuuuringu tulemustest selgus, et uusi töötajaid asuvad värbama 52,7% ettevõtetest, neist 64% plaanivad leida kuni 4 uut töötajat.

Rohkem kui pooltes uuel aastal palku tõstvates Eesti ettevõtetes (57,1%) teenivad töötajad jaanuarist kuni 10protsendilise palgalisa kuus. Pea kolmandik (28,6%) palgakorrektiive tegevatest ettevõtetest tõstab töötasusid kuni 5% ja veidi alla kümnendiku ettevõtetest (7,1%) tõstab heade töötajate kinnihoidmiseks palku kuni 15%.

Täiendavate töötajate värbamise peamisteks põhjusteks nimetasid tööandjad CV.ee uuringus töömahtude ja ettevõtte kasvu (46%) ning seniste töötajate vallandamist (14,2%). Oluliste mõjuteguritena mainiti täiendavate töötajate leidmiseks ka ettevõtte restruktureerimist (10,4%) ning hooajalistest töödest tekkivate lisamahtude täitmise vajadust (10,1%). Kümnendik 2018. esimese poolaasta värbamistest on seotud aga senise töötaja jäämisega ema- või isapuhkusele.

„Uuringutulemustest võib järeldada, et paljud ettevõtted on uuel aastal värbamisvajadustega silmitsi põhjusel, et intensiivselt kasvavas majandusruumis on paljude tööde iseloom muutunud, mis nõuab efektiivsemaid koostöölahendusi, sobivamaid või uute oskustega inimesi ja värskeid mõtteid uute äriväljakutsete lahendamiseks,“ selgitas CV.ee tööandjate uuringu tulemusi karjääriarengu kontaktvärava turunduskommunikatsiooni juht Rain Resmeldt Uusen. „Ka meie värbamisosakond näeb seda, et tööturul toimub tasahilju ümberpaiknemine – tööd ei tehta enam niivõrd mitte töö tegemise ja palga teenimise eesmärgil, vaid olulisemaks on inimeste jaoks saanud pehmemad väärtused, sobivam töökollektiiv ja ettevõtte panus ühiskonda. Sellest lähtudes valitakse endale ka uus töö või tööandja.“

Arvutuslikult võib uuringutulemustele tuginedes väita, et uuel aastal on kõikide äriks vajalike tööde tulemuslikuks tegemiseks tarvis Eesti ettevõtetel ja organisatsioonidel värvata kokku kuni 60 000 inimest, millest osa leitakse kindlasti ümberpaiknemise teel ja suur hulk töökäsi ning -päid otsitakse ka väljastpoolt Eestit.

„See on hea aeg, et leida endale tähendusrikas töö või ihaldatud tööandja,“ kommenteerib CV.ee värbamisspetsialist Katre Laan. „2018. aasta pakub hea stardipositsiooni igasugusele karjääripöördele just neile inimestele, kes soovivad läbi oma päevatöö mõjutada ka majandust ja panustada ühiskonda.“

Suure värbamisvajadusega Eesti ettevõtete kinnitusel on heade töötajate leidmine muutunud pea kaks korda keerulisemaks kui 2016. aastal. Seetõttu plaanib 16,8% värbavatest ettevõtetest leida lisatööjõudu väljast poolt Eestit, neist pooled otsivad töötajaid Euroopa Liidu riikidest. 37% värbamisprojektidest viiakse läbi Ukrainas, Valgevenes ning Venemaal. Muudest kolmandatest riikidest plaanib töötajaid leida 16,7% lisatööjõudu otsivatest Eesti ettevõtetest.

Kõige suurem vajadus on 2018 esimesel poolaastal spetsialistide ja oskustööliste järele (37,5% vastanuist), populaarsed täitmist vajavad ametikohad on veel klienditeeninduses ja ettevõtetes, kus tuleb juhtida erinevaid väiksemaid ja keskmise suurusega koostöötiime.

2017. aastal otsiti läbi Baltikumi suurima karjääriarengu kontaktvärava CV.ee töötajaid üle 30 000 vabale ametikohale, millele kandideeris pea 250 000 inimest. Kokku lehitseti aasta jooksul erinevaid töökuulutusi üle 34 miljoni korra.

3 Responses to "Uus aasta toob kuni 60 000 vaba töökohta ja töötajatele 5-10-protsendilise palgatõusu"

 1. Valge Daam   28. dets. 2017 at 02:35

  Pealkirjas on grammatika viga!
  PROTSENDINE, mitte protsendiLINE!

  Vasta
 2. Jaan   28. dets. 2017 at 09:46

  Lähen kohe peale kella 00.00 välja vaatama milla need töökohad tulevad, ehk saab ka mõne.

  Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.