Haapsalu kutsehariduskeskus alustab esimesena Eestis õpetama kaldkatuse ehitajaid

Haapsalu kutsehariduskeskus alustab veebruaris esimesena Eestis kaldkatuseehitajate õpetamist. Õppima asumiseks peaks soovijal olema omandatud vähemalt põhiharidus.

Eelnev ehitusalane haridus pole vajalik, kuid erialane töökogemus tuleb õppijale kasuks. Õppetöö toimub tsükliõppes üle nädala neljapäevast laupäevani ja on õppijale tasuta. Õppeaeg kestab 1 aasta ning selle sisse jääb ka praktika ehitusettevõttes.

“Katuse ehitamise oskused on väga olulised,” rõhutas HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja Villu Vapper. “Katusest oleneb kõik – kas maja püsib ja säilib või laguneb. Nii nagu kala hakkab mädanema peast, nii maja katusest.”

Õpetaja Villu Vapper on ise olnud kogu kaldkatuseehitaja õppekava loomise juures alates kutsestandardi loomisest kuni rakenduskava koostamiseni. Õppetöö käigus õpitakse kõike, mis puudutab kaldkatuste ehitamist – nii konstruktsioonide püstitamist kui ka katuse katmist eri liiki materjalidega.

Eriala lõpetaja omandab oskused kaldkatuseehitaja tase 3 kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks. Eelneva ehitusalase töökogemusega õppijail on võimalus taodelda ka 4. kvalifikatsioonitaset.

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu andmetel tehakse katuseehituses siiani palju valesti. Kogu Eestis oleks vaja ühtlustada katusetööde kvaliteet ja seda töötajate kvalifikatsiooni tõstmise kaudu. Firma, kes omab vastava kvalifiktsiooniga töötajaid, saab anda katuse kvaliteedile garantii.

Uue määruse kohaselt lähevad ehitusvaldkonna ettevõtjad 2018. aastast järk-järgult üle kutsepõhisele pädevuse tõendamisele. Kui senini on ettevõtja kvalifikatsiooni tõendamine lubatud ka erialast haridust ja töökogemust tõendavate dokumentidega, siis tulevikus tuginetakse eelkõige kutsetunnistustele.

Katuseehitamise valdkonnas on olemas 3 kutsestandardit, millest kahe õpetamisel on juhtiv roll Haapsalu Kutsehariduskeskusel. Ehitusplekkseppi hakati HKHK-s esimesena Eestis õpetama 2014. aastal, nüüd on lisandumas teine unikaalne eriala kaldkatuseehitaja õppekava näol.

Vastuvõtt erialale on alanud ning avaldust õppima asumiseks saab esitada nii elektroonselt kui ka koolis kohapeal.

Allikas: Haapsalu kutsehariduskeskus

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.