Ligi 2000 erivajadusega inimest saab riigi toel kodu kohandada

Lähiaastatel toetab riik kohalikke omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada 1955 erivajadusega inimese kodud.

“Iga erivajadus vajab ja väärib inimesekeskset lähenemist. Eluruumide kohandamine aitab puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla, vähendab hooldajate koormust ja loob paremad eeldused osaleda tööturul,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Taotlusi kodu kohandamiseks hakkavad inimestelt vastu võtma elukohajärgsed omavalitsused, kes abistavad inimesi ka kohanduste elluviimisel.

Märtsis kuulutatakse avaliku meedia vahendusel välja taotlusvooru avamine kohalikele omavalitsustele, misjärel saavad kohalikud omavalitsused elanikelt taotlusi vastu võtma hakata. Elaniketaotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast toetusotsust kohandatakse kodud KOV-i toel ning riik kompenseerib KOV-i kulud 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

2017. aastaga lõppes Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti eestvedamisel eluruumide kohandamise pilootprojekt, mille raames kohandati 45 inimese kodusid. Projekti käigus saadud kogemusi kasutatakse nüüd üleriigilises projektis.

Projekti lõpuks, aastaks 2023, on planeeritud kohandada üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid.

Lisainfo: https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.