Uue muuseuminõukogu esimeheks valiti Anton Pärn

Kultuuriministeeriumi juures tegutsev muuseuminõukogu uus koosseis valis oma esimeheks Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide juhi Anton Pärna. Aseesimeheks sai Tartu Ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma.

Anton Pärn. F: Athanasius Soter / Wikipedia

Muuseuminõukogu koosseisu kinnitab kolmeks aastaks ametisse kultuuriminister. Anton Pärn oli ka eelmise, aastatel 2015-2018 ametis olnud muuseuminõukogu esimees.

Muuseuminõukogu on kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad muuseumide asjatundjad. Nõukogu analüüsib muuseumivaldkonda ja teeb ettepanekuid selle arendamiseks ning osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises.

Muuseuminõukogu juures töötavad ka teemakomisjonid, kes koos Eesti Muuseumiühinguga valivad välja Eesti muuseumide aastaauhindade ehk muuseumirottide saajad.

Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Mirjam Rääbis ütles, et muuseuminõukogul on kultuuriministeeriumi jaoks väga oluline tähendus, sest side praktikute ning oma ala parimate asjatundjatega on Eesti muuseumipoliitika arendamisel väärtuslik ressurss.

„Muuseuminõukogu eelmise koosseisu üks olulisemaid ülesandeid oli muuseumide kogumispõhimõtete ülevaatamine ja muuseumidele tagasiside andmine. See oli tähtis samm riikliku kogumispoliitika arendamisel, et muuseumide kogumispõhimõtted oleksid korrastatud ning üksteisega kooskõlas. Uuel nõukogul lasub oluline ülesanne 2013. aastal vastu võetud muuseumiseaduse järelanalüüsi läbiviimise nõustamisel ja ka muuseumide digiteerimispoliitika osas nõu andmisel,“ ütles Rääbis.

Nõukogu uude koosseisu kuuluvad:

Anton Pärn, Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige, muuseuminõukogu esimees

Mariann Raisma, Tartu Ülikooli muuseumi direktor, muuseuminõukogu aseesimees

Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor (ametikoha põhiselt)

Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor (ametikoha põhiselt)

Sirje Helme, SA Eesti Kunstimuuseum juhatuse liige (ametikoha põhiselt)

Agnes Aljas, MTÜ Eesti ICOM Rahvuskomitee juhatuse liige

Hellar Lill, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi direktor

Inge Laurik-Teder, MTÜ Eesti Muuseumiühing juhatuse liige

Mari Niitra, Liivi Muuseumi juhataja

Merilin Piipuu, SA Kistler-Ritso Eesti tegevdirektor

Priit Pirsko, riigiarhivaar

Raivo Ruusalepp, Eesti Rahvusraamatukogu arendusjuht

Ülli Kont, SA Pärnu Muuseum peavarahoidja

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.