HAAPSALU SÜMBOOLIKA: Linn jätkab vana lipuga, uue vapi autor on Kaarel Vahtramäe

Haapsalu linnavalitsus kinnitas sümboolikakonkursi tulemused. Vapi kategoorias valiti võitjaks Kaarel Vahtramäe. Lipukavanditest seast esikohta välja ei antud ning seepärast jätkab linn senise lipuga.

Uut sümboolikat vajas Haapsalu Ridala vallaga ühinemise tõttu. Konkurss kuulutati välja eelmise aasta suvel. Konkursil osales 41 tööd.

Vapi kategoorias anti välja I ja III koht. II kohta vapi kategoorias linnavalitsus välja ei andnud.

Vapi kategooria

Vapi esikohatöö

I koht

Töö märksõnaga “Kilp-kilbil”, autor Kaarel Vahtramäe – auhind 3000 eurot.

III koht

Vapi 3. koha töö.

Töö märksõnaga „Vappenbuhh“, autor Tõnu Kukk – auhind 500 eurot.

Lipu kategooria

Lipu kategoorias otsustas linnavalitsus välja anda ainult II koha auhinna. See tähendab, et Haapsalu kasutab edaspidi senist lippu.

Lipu kategooria 2. koht.

II koht

Töö märksõnaga „Hapsal“, autor Raul Vinni – auhind 1000 eurot.

Komisjon esitas enim hindamispunkte saanud vapi kavandi arvamuse saamiseks riigikantseleile. Kuna lipu kategoorias otsustas komisjon I kohta mitte välja anda, ei esitatud lipu kavandeid ka riigikantseleile arvamuse saamiseks.

„Komisjon on seisukohal, et Ridala vallaga ühinenud Haapsalu linna lipuna võib jääda kasutusse Haapsalu linna senine lipp,“ kirjutatakse linnavalitsuse konkursikomisjoni protokollis.

Riigikantselei juurde kokku kutsutud kohaliku omavalitsuse üksuste lippude ja vappide kavandite heraldikanõuetele vastavuse hindamise ekspertkomisjon esitas kavandi osas oma märkused ja tegi ettepanekud kavandi muutmiseks. Autor nõustus muudatuste tegemisega.

Haapsalu linnavalitsuse korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Haapsalu linnavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Kõiki konkursile esitatud töid saab vaadata siit.

Konkursil osalenud:

(Töö märksõna ja autorid)

 • Team: Alar Birk, Kersti Lõhmus
 • Puitpits: Aldis Toome
 • Tasasel maal: Erki Rammo
 • Ajalooline ja müstiline: Erki Rammo
 • Kilp-Kilbil: Kaarel Vahtramäe
 • Kotkas: Kaarel Vahtramäe
 • Linnus 2: Kaarel Vahtramäe
 • Linnus: Kaarel Vahtramäe
 • Rõngasrist: Kaarel Vahtramäe
 • Torn: Kaarel Vahtramäe
 • Hõbekotkas: Kaire Lusti
 • Kahe lehe vahel v1: Kaupo Kangro
 • Kahe lehe vahel v2: Kaupo Kangro
 • Kahe lehe vahel v3: Kaupo Kangro
 • Kahe lehe vahel v4: Kaupo Kangro
 • Läänemaa süda v1: Kaupo Kangro
 • Läänemaa süda v2: Kaupo Kangro
 • My home is my castle v1: Kaupo Kangro
 • My home is my castle v2: Kaupo Kangro
 • My home is my castle v3: Kaupo Kangro
 • My home is my castle v4: Kaupo Kangro
 • MS21: Laura Siht
 • Vabadus: Lauri Särak
 • Haapsalu 4: Liina Kald
 • Haapsalu 3: Liina Kald
 • Haapsalu 2: Liina Kald
 • Haapsalu 1: Liina Kald
 • LP2: Loori Paadik
 • LP1: Loori Paadik
 • LP3: Loori Paadik
 • LP4: Loori Paadik
 • Johannese kotkas: Luule Lille
 • Sinilind: Marju Pottisep
 • Merikotkas: Pilvi Kangro
 • Lipp-Lapp: Pilvi Kangro
 • Ekviliibrium: Priit-Friedrich Lillemaa
 • Hapsal: Raul Vinni
 • MS12: Taras Dolgov (Katya Sambuca OÜ)
 • MS13: Taras Dolgov (Katya Sambuca OÜ)
 • Vappenbuhh: Tõnu Kukk
 • Üks autor palus jääda anonüümseks.

Konkursile esitatud kavandeid hindas komisjon:

Urmas Sukles – Haapsalu linnapea
Anu Joost – Haapsalu linnaarhitekt
Ülla Paras – Haapsalu Linnavalitsuse arengu- ja muinsuskaitse spetsialist
Helen Rammu – Ridala vallavanem
Anneli Nõupuu – Ridala vallasekretäri abi
Annely Lember – kunstnik
Kalev Jaago – ajaloolane, Haapsalu ja Läänemaa ajaloo uurija
Indrek Jets – ajalooteaduste- ja arheoloogiadoktor
Herald Eelma – graafik

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.