Neli Läänemaa noortekeskuste projekti said 8000 eurot toetust

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi käigus said seitse Pärnumaa ja Läänemaa noortekeskuste projekti noortele paremate võimaluste pakkumiseks toetust kokku ligi 18 000 euro ulatuses.

Rahastuse abiga viiakse tänavu Pärnumaal ja Läänemaal ellu mitmeid põnevaid noortele suunatud sündmusi ja ettevõtmisi. Toetuse saavad kolm Pärnumaa projekti ja neli Läänemaa projekti kogusummas 17 687 eurot. Läänemaa ettevõtmiste toetussumma on kokku ligi 8000 eurot.

Projektide hindamiskomisjonis osalenud ENTK peaekspert Agne Adler lausus, et toetuse saanud projektid paistavad silma oma varieeruvuse poolest.

“Toetatud projektide hulgas on näiteks nii digipädevusi kui käelisi oskusi arendavaid ettevõtmisi, aga ka näiteks muusikalisi, kultuurilisi ja sotsiaalseid oskusi arendavaid tegevusi,” ütles Adler.

Näiteks viiakse Linnamäel ellu nutiprojekt “Alustame nutikalt”, mille käigus luuakse kaasaegsete digilahendustega võimalus noortele ühistegevuseks, omaalgatuseks ning loovuse arendamiseks. Muuhulgas saavad noored osaleda heal tasemel koolitustel, mille käigus õpitakse veebilehe loomist (sh blogi/digilehe pidamist), fotograafiat, video- ja fonotöötlust, teadmisi autorikaitsest ning võetakse kasutusele uusi rakendusi.

Are Avatud Noorekeskus viib aga ellu projekti “Are noored tänavamuusikud”, millega soetatakse eksootilised muusikainstrumendid, mis ei vaja kasutamiseks tingimata eelnevat muusikaõppe kogemust. Nende hulgas on näiteks Nepali šamaanitrumm, Tiibeti kausid, Bali vihmapill ja Austria HAPI Drum.

Võrumaa pillimeistrid viivad noortega läbi töötoa, kus räägivad oma kogemustest, tänavamuusikast, muusikateraapiast ja näitavad eksootiliste pillide erinevaid kasutusvõimalusi. Töötoa järel osalevad noored samade pillidega tänavamuusikutena kohalikel üritustel, pakkudes vabalava ja pillide kasutamise võimalust ka kogukonnale.

Avatud noortekeskuste projektikonkursi taotluste esitamise tähtajaks 9. veebruaril laekus ENTK Konkursiveebi keskkonda kokku 156 taotlust, neist 134 tavaprojekti ning 22 nutiprojekti kategoorias. Saabunud taotlustest 18 esitasid esmataotlejad.

Noortekeskuste projektikonkursiga rahastuse saanud projektid:

  • Haapsalu Noorte Huvikeskus (Kastani ANK); “Kastani ANKi noorte ümarlaua ideed reaalsuseks!”; 2160 eurot
  • Are Avatud Noortekeskus; “Are noored tänavamuusikud”; 2160 eurot
  • Haapsalu Wiedemanni Avatud Noortekeskus; “Oled see, mida sööd”; 1705 eurot
  • Lääne-Nigula Valla Noortekeskus; “Üritustesari “Piljardiõhtud” Taebla Avatud Noortekeskuses.”; 1600 eurot
  • MTÜ Paikuse Avatud Noortekeskus Panoke; “Ise tehtud, hästi tehtud”; 615 eurot
  • Linnamäe Avatud Noortekeskus koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Oru kool i ja Astehn OÜ-ga; “Alustame nutikalt!”; 6497 eurot
  • MTÜ Lõpe Noored; “Kokakunsti võimaluste loomisega noorte mitteformaalse õppe mitmekesistamine”; 2950 eurot.

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.