Kui suurt palka teenivad valdkonna parimad?

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri enam kui 14 000 osalejaga tööturu-uuringust selgusid talentide palgatasemed. Kui suurt palka teenivad Eestis oma ala parimad arendajad, müügispetsialistid, ajakirjanikud ja teiste ametialade esindajad?

Enam kui 4000-eurost brutopalka on Eestis võimalik teenida oma ala parimatel IT-valdkonna töötajatel. Arvutivõrkude spetsialistide palgatase, millest 90% töötasudest on madalamad ja 10% veel kõrgemad, on 4045 €, tarkvara arendajatel 3397 € ja süsteemiadministraatoritel 2828 €.

Kõrget palka on aga võimalik Eestis teenida ka mitmetel teistel elualadel – näiteks teenivad oma ala parimad müügi tippspetsialistid enam kui 3600-eurost brutokuupalka (3680 €) ja turundusjuhid pea 3000-eurost brutokuupalka (2993 €). Kõrgepalgalisi leidub ka avalikus sektoris, kus parimad osakonnajuhid teenivad 2888-eurost brutokuupalka.

„Mitte kunagi varem ei ole olnud võimalik teenida Eestis nii kõrget palka kui praegu,“ ütles tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Tööjõupuudus survestab paljusid tööandjaid uute töötajate värbamisel oma palgatasemeid üle vaatama ja ühtlasi muutma palgapoliitika läbipaistvamaks – praegusel ajal avaldatakse 25%–30% tööpakkumistest juba koos avaliku palganumbriga.“

„Uuringud on näidanud, et töötaja üleostmiseks tuleb tööandjal lauale tuua vähemalt 30% kõrgem palgapakkumine. Taolist pakkumist saab tööandja kaaluda olukorras, kus tegemist on ametikohaga, mis suudab tekitada ettevõttele tuntavat lisaväärtust või kus luhtunud värbamisprotsess põhjustaks märgatavat kahju. Kõrge palk ei ole aga alati talentide meelitamise võtmeteguriks – töö atraktiivsust võivad tööandjad suurendada ka näiteks osaluse ja aktsiaprogrammidega. Loomulikult ootavad tööandjad aga unistuste pakkumisele vastutasuks ka väga põhjalikke teadmisi ja oskusi, mis suudaks ettevõtte arengule tuntavalt hoogu juurde anda,“ lisas Henry Auväärt.

„Mitmetes sektorites mõjutab palgataset lisaks Eesti-sisesele tugevale rebimisele heade töötajate pärast ka avatus rahvusvahelisele tööturu konkurentsile. Kõrgepalgaliste töötajate värbamisel on palgatase küll oluline, kuid veelgi tähtsamateks märksõnadeks on huvitav töö, arenguvõimalused, juhtimiskvaliteet ja võimalus töötada koos oma ala tippudega. Samuti on oluline töö- ja elukeskkonna atraktiivsus ning sobivus töötaja eelistustega,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Erinevused töötasudes on suured, seda eriti juhtide ja tippspetsialistide töötasude osas. Töötasude tasemete hindamisel peab silmas pidama, et mitmetel ametitel mängivad põhipalga kõrval olulist rolli ka tulemustasu ja muud lisatasud. 90. protsentiili tasemel töötasusid teenivad siiski vähesed – üle poolte (57%) töötajate brutotöötasu jääb 600–1400 euro piiridesse (500–1099 eurot kätte),“ lisas Kadri Seeder.

Brutopalga protsentiil 90 ehk kõrgeimalt tasustatud 10% piir

Ametikoht

Protsentiil 90 (brutopalk)

Arvutivõrkude tippspetsialist

4045 €

Müügi tippspetsialist

3680 €

Tarkvara arendaja

3397 €

Turundusjuht

2993 €

Osakonna juht riigiasutuses

2888 €

Süsteemiadministraator

2828 €

Mehaanikainsener

2505 €

Kliendihaldur

2323 €

Raamatupidaja

2306 €

Üldehitaja

1929 €

Ülikooli õppejõud

1900 €

Peakokk

1859 €

Ajakirjanik

1824 €

Baarmen või baaridaam

1495 €

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 2017. aasta oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis. Praegu on käimas tööandjate küsitlus, mis uurib põhipalkade muutusi ja muutuste põhjuseid. Mais 2018 käivitub suur töötasude uuring, mille käigus kogutakse andmeid organisatsioonidelt ja töötajatelt. Lisainfo www.palgainfo.ee.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.