Tööandja kohustuseks on vastutada töötajate heaolu eest

REKLAAMTEKST: Iga tööandja kohustuseks on oma töötajate heaolu eest vastutamine. Seetõttu on ettevõtetel vaja koostada ka töökeskkonna riskianalüüs, mis aitab välja selgitada töötajate heaolu mõjutavad ohutegurid.

Eelmiseid lauseid on tõenäoliselt kõik tööandjad kuulnud. Ent endiselt arvatakse paljudes ettevõtetes, et riskide hindamine analüüsi vormis ei ole vajalik erinevatel põhjustel. Sest ettevõte on liiga väike või töö ei ole ohtlik. Tegelikult on riskianalüüsi koostamine kohustuslik kõikidele ettevõtetele, kellel on vähemalt üks töölepinguline töötaja – ning seda olenemata tegevusvaldkonnast.

Kaotatud töötundide arvu vähendamine

Riskianalüüsil on oluline roll tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamisel. Selle saavutamiseks kaardistatakse töökeskkonda mõjutavad ohutegurid. Analüüsi käigus määratakse ära iga tuvastatud ohuteguri esinemise tõenäosus ning tagajärgede tõsidus – nende alusel saab ohud prioriteetsuse järjekorda seada.

Väga tõenäolise ja tõsiseid tervishäireid põhjustava ohuga on vaja tegeleda koheselt, vajadusel ka töötegemist peatades, kuni muudatused on sisse viidud.

Ebatõenäolisema ja tõsiseid tervisehäireid mittetekitava ohu eemaldamise võib planeerida aga aega, kus ettevõttel on rohkem rahalist ja ajalist ressurssi.

Ohutegurid võivad mõjutada nii kogu ettevõtet, kui ka ainult ühel ametil töötajaid või inimesi, kes töötavad teatud töölõigul. Riskianalüüs ei aita seega määratleda mitte ainult ohutegureid, vaid toob välja inimesed, keda erinevad ohutegurid enim ohustavad tema töökeskkonnas ning kelle tööalasele heaolule tuleb seega ettevõttes rohkem tähelepanu pöörata.

Töökeskkonnas esineb tihti ka ohte, millest töötaja ise ei pruugi teadlik olla. See juhtub tihti põhjusel, et töötaja on riskidega juba harjunud. Ta kipub neid alahindama või ta ei ole võimalikele riskiteguritele mõelnud ja ei ole seega neist teadlik.

Riskide hindamise analüüs on oluline abivahend töötajate heaolu ja turvatunde edendamiseks. Mida turvalisemalt töötaja end töökohal tunneb, seda tõhusamalt täidab ta oma tööülesandeid. Nii on töötajate rahulolu ja mugavus on otseses seoses firma edukusega.

Kvaliteetne riskianalüüs valmib koostöös mitme osapoole vahel

Pikas plaanis saavutavad teiste ees suurema edumaa ettevõtted, mis suhtuvad tööohutusse ja töötajate probleemidesse tõsiselt. Ettevõtted, mille sisekultuuris loevad ka kõige väiksemad asjad.

Seetõttu on alati hea mõte riskianalüüsi tegemisse kaasata ka töötajad, kes teavad oma tööprotsessist kõige rohkem. Töötajatelt arvamuse küsimine annab neile ka tagasisidet, et tööandja väärtustab nende tegevust ja hindab nende teadmisi ning oskusi.

Riskianalüüsi tegemisse tasub kaasata oma ala professionaal, sest parimaks variandiks on koostöö tööandja, töötaja ja riskianalüüsi koostava spetsialisti vahel.

  • Tööandjal on hea üldpilt.
  • Töötaja teab täpsemaid muresid ja detaile tema töökohal.
  • Riskianalüüsi koostav spetsialist saab appi võtta nii enda, kui tema meeskonna ulatuslikud kogemused ja teadmised. Lisaks omab hea spetsialist ülevaadet selle valdkonna kohtulahenditest tööohutuse osas.

Kuigi riskianalüüs on peamiselt mõeldud ohutegurite väljaselgitamiseks, sisaldab põhjalik analüüs ka lahendusi ning ettepanekuid riskide maandamiseks ja ohutegurite vähendamiseks.

Riske maandades on võimalik töökohal mitmete ohuolukordade tekkimist täielikult vältida või vähemalt vähendada nende esinemise tõenäosust, tagades nii ohutuma töökeskkonna kõigile seal viibijatele.

Tööohutusteenused – Riskianalüüs OÜ

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.