Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juhina jätkab Priit Eelmäe

29. märtsil otsustas haigla nõukogu, et Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) juhina jätkab Priit Eelmäe. Eelmäe on taastusravihaiglat juhtinud alates 2008. aasta kevadest.

Möödunud kümme aastat on olnud nõukogu hinnangul igati edukad: haigla majanduslik seis on hea, töötajate hulk on kasvanud ning tulemusnäitajad paranenud. HNRK on läbinud mitu uuenduskuuri ning seeläbi kujunenud väga kaasaegseks ning innovaatiliseks taastusravihaiglaks.

Maailmatasemel varustatusega taastusravihaigla olemasolu ning professionaalsete teenuste kättesaadavus ei ole iseenesest mõistetavad. Eelmäe juhtimisel on leitud mitmeid lisarahastus võimalusi rahvusvahelistest arendusprojektidest kuni siseriiklike heategevuskampaaniateni, mis on Eesti inimeste jaoks loonud ainulaadsed võimalused taastusraviks ja rehabilitatsiooniks.

Lisaks on tõhustatud organisatsiooni juhtimist: haigla lähtub alates 2011. aastast Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedi EQUASS Assurance põhimõtetest, aastatega on liigutud selgelt interdistsiplinaarsema ja patsiendikesksema teenuse osutamise poole. Tegevuse edukuse kinnituseks on märtsi lõpus Eesti Vabariigi Valitsuse tehtud otsus lisada HNRK riiklikku haiglavõrku.

Lisaks juba saavutatule arutas nõukogu läbi ka Eelmäe poolt esitatud visiooni HNRK juhtimiseks ja arendamiseks aastatel 2018-2023. Haigla nõukogu esimehe emeriitprofessor Jaan Kõrgessaare sõnul on senini tehtu seadnud ootuste lati järgmisteks aastateks kõrgele, kuid nõukogu – ootamata suurt arenguhüpet – loodab, et dekaadiga kujunenud sisukas ja läbimõeldud töökultuur ning positiivne arenemisele suunatud atmosfäär jätkuvad ka Eelmäe uuel ametiajal.

Üheks olulisimaks eesmärgiks nii nõukogu kui ametisse edasi määratud haiglajuhi hinnangul on parandada tõenduspõhiste taastusraviteenuste kättesaadavust ning terviklikkust kogu Eestis.

Priit Eelmäe alustas HNRK juhina 20. mail 2008. aastal. Enne HNRK-sse tulekut töötas Eelmäe aastatel 1997-2008 Tartu Ülikoolis füsioteraapia õppekava programmijuhina ja lektorina ning aastatel 1998-2004 kehakultuuriteaduskonna õppeprodekaanina.

Kogu oma karjääri jooksul on Eelmäe pidanud oluliseks Eesti taastusravi ja rehabilitatsiooni valdkonna arendamist, tuginedes parimale olemasolevale teadmisele ning uuenduslikule mõtteviisile. Lisaks igapäevasele haigla juhtimisele on Priit Eelmäe olnud aktiivne teadus- ja arendusprojektide elluviija. Ta on juhendanud 16 magistritööd ja avaldanud 73 teaduspublikatsiooni, neist 16 viimasel viiel aastal.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.