Noored murravad Haapsalus eelarvamusi ja müüte

Tingituna noorte tungist suurendada nende hääle mõju avalikus aruteluruumis, toimub 17. juunil Haapsalus esimene Noorte [eel]arvamusfestival, kus luuakse turvaline keskkond, mida on noored oma arvamuse avaldamiseks kaua otsinud. Koos võetakse ette ja hakatakse otsast murdma ühiskonnas noorte kohta kui ka noorte endi loodud eelarvamusi ja müüte.

1. juunil tähistatakse Eestis lastekaitsepäeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste ja noorte heaolule ning õigustele. ÜRO laste õiguste konventsioonis on ühe põhiõigusena välja toodud laste õigus osaleda ühiskonnaelus täisväärtusliku liikmena.

Samuti on laste ja noorte kaasamine otsustusprotsessidesse Eestis üks haridus- ja teadusministeeriumi seatud prioriteetidest riikliku noortevaldkonna arengukavas. Näiteks võimaldati eelmisel aastal esimest korda 16- ja 17-aastastel noortel osaleda kohalikel valimistel.

Eesti Noorteühenduste Liidu poolt tellitud uuringu järgi osales valimistel 59% vanuserühmast, mis oli kõrgem üldisest valimisaktiivsusest. See näitab, et Eesti noortel on soov kohaliku elu küsimustes kaasa rääkida ning oma arvamust avaldada.

Noorte osalus tähendab õigust kaasa rääkida küsimustes, mis puudutavad noorte käekäiku. Näiteks õpilasesinduse võimalust seista eakaaslaste huvide eest kooli hoolekogus või noortevolikogu arvamus võrdväärset arvestamist linna- või vallavalitsuse otsustes. Samuti võiksid ka vanemad kodus sarnaselt laste ettepanekuid silmas pidada.

Oluline on see nii noortele endile kui ka ka kogukonnale laiemalt. Noorte jaoks tähendab nende kaasamine otsustusprotsessidesse võimalust õppida ühiskonnas toimuvat, omandada uusi kogemusi ja oskusi ning parandada elukeskkonda.

Laiema ühiskonna jaoks tähendab noorte kaasamine võimalust planeerida paremini neile suunatud teenuseid ja tegevusi. Veel tõsta ametiasutuste, nagu kool ja vallavalitsus, mainet, suurendada noorte usaldust ning tugevdada demokraatiat Eestis. Noored, kelle arvamust on kohaliku elu küsimustes arvestatud, on tõenäolisemalt valmis ülikooli lõpetades kodukohta tagasi pöörduma ja kogukonna hüvangusse panustama.

Haapsalu Noortevolikogu

Eesti Noorteühenduste Liit on katuseorganisatsioon, mis seisab riiklikul tasandil noorte osaluse eest. Koostöös haridus- ja teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöökeskusega on meie eesmärk arendada noorte osalusvõimalusi igas Eesti omavalitsuses. Seetõttu toetame sel aastal kõiki omavalitsusi 750€ suuruse toetusega, et kaasata noori senisest enam kohalike otsuste tegemisse. Lisaks pakume erinevatele noortegruppidele võimalust osaleda arendavate projektide kirjutamisel ENLi noorte osaluse fondi. Eelmisel aastal toetasime näiteks Märjamaa Noortekeskuse projekti noortele suunatud kohalike valimiste debati korraldamiseks. Ootame uusi taotlusi kõigilt aktiivsetelt noortelt juba järgmiseks fondi tähtajaks 14. juulil.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.