Kodukant Läänemaa suunas tegevuspiirkonna ettevõtluse ja elukeskkonna arendamiseks 0,6 miljonit eurot

Kodukant Läänemaa LEADER meetme hindamiskomisjon selgitas juunis välja LEADER ettevõtlus- ja elukeskkonnameetmetesse esitatud projektide pingeread. Piirkonna arendamiseks suunatakse sel aastal ligikaudu 0,6 miljonit eurot.

“Tänase seisuga võib öelda, et aasta alguses sisse viidud strateegia muudatused on oma eesmärki täitnud,” kommenteeris Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson. “Taotlejatel on olnud lihtsam, kuna avatud oli vaid kaks meedet ja projektid konkureerisid ühes pingereas. Samas tuleb jätkata taotlemise lihtsustamist, et head ideed ei jääks suure paberitöö tõttu ellu viimata.”

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu lisas, et esimest korda kolme aasta jooksul taotleti toetust nii suurtele projektidele. “Kui tavaprojektitaotluse maksimum toetussumma on 64 000 eurot, siis suurprojekti maksimum on 200 000 eurot. Lisaks sellele peab suurprojektil olema märkimisväärne mõju piirkonnale (nt palju uusi töökohti),” selgitas Mäesalu.

Kahest ettevõtjate ja ühest sihtasutuse poolt esitatud taotlusest, millele sooviti toetust kokku summas 599 879,85 eurot, esitati PRIAle rahastusettepanek ühe ettevõtlusprojekti osas. Ka seda osaliselt, kuna hindamistulemuste poolest jäi taotlus sellisele positsioonile, kus vahendite lõppemise tõttu ei olnud võimalik projekti täies mahus rahastada.

“Lähtume hindamiskomisjoni ettepanekust ja mõistame, et vajadus suuri projekte ellu viia on suur. Samas konkureerivad suurprojektid teiste taotlustega võrdselt ning rahalised ressursid on piiratud,” möönis Mäesalu.

Kodukant Läänemaa LEADER meetmetesse sai projektitoetuse taotlusi esitada aprillis ja mais. Avatud oli kaks meedet, millest ettevõtlusmeetmesse laekus 27 projektitaotlust ja elukeskkonna meetmesse 22 taotlust. Kokku tehti PRIAle ettepanek ettevõtlusmeetmes rahastada 9 projekti kogusummas 306 898 eurot.

Elukeskkonna meetmes jätkus vahendeid 13 projektile, millele toetuse summa on 276 208 eurot. Taotlusi hindas komisjon, mille hulgas oli nii piirkonna ettevõtjate, mittetulundusühingute kui omavalitsuste esindajaid ning kaks eksperti.

Rahastuse eesmärgiks on Kodukant Läänemaa piirkonnas ettevõtluse ja elukeskkonna arendamine, mille juures on rõhk kohalike eelduste kasutamisel ettevõtluses ja piirkonna omanäolisuse kujundamisel.

Järgmine LEADER toetuse taotlemise võimalus avaneb 2019. aastal. Taotlusvoorude ajakava kinnitab sügisel Kodukant Läänemaa üldkoosolek.

Pingerida:

Meede 1

Meede 2

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.