Läänemaa tööturg ootab sotsiaaltöötajaid, vajadus sekretäride, arvepidamisametnike järele on vähenenud

Lähema kaheksa aasta jooksul väheneb Eesti tööealine elanikkond 43 000 inimese võrra ning on selge, et tulevikus peab pikenema inimeste tööelu ja vähenema mitteaktiivsete inimeste arv tööturul.

Selleks, et töötajad ja tööandjad teineteist kiiresti leiaks, noored teaks valida, mida õppima asuda, vanemaealised ja tervislikel põhjustel tööturult eemale jäänud saaksid ennast täiendada ja leida uue väljundi tööturul, tehakse üha rohkem põhjalikke uuringuid ja prognoose.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, millest on kasu nii tööandjale kui ka tööotsijale. Baromeeter prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Baromeetri abil saavad tööandjad ja tööotsijad vaadata, millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal.

Esimesest hindamisest on möödunud kolm aastat ja sel perioodil on tööturul olnud mitmeid muutusi. Aina teravamalt kerkib pinnale probleem – vajalike oskustega töötajaid jääb ühe vähemaks.

Lääne maakonna tööjõuvajaduse baromeetri hindamisprotsessi olid kaasatud ka maakondlik arenduskeskus SA Läänemaa ning Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Lääne maakonna tööjõuvajaduse baromeeter näitas muuhulgas, et piirkonnas on puudu sotsiaaltöötajatest, kogu Eesti tulemusi analüüsides torkab silma sotsiaaltöötajate puudus.

Selline info võib olla vajalik gümnaasiumilõpetajale, kuna tegemist on tulevikuvaates perspektiivika ametikohaga. Sarnane olukord joonistub välja ka mitmete teiste ametialade lõikes, näiteks kokad, veoautojuhid, hotellide administraatorid. Alati ei ole tööjõupuudus tingitud sobivate töötajate puudumisest, vaid see situatsioon võib olla tingitud keskmisest madalama töötasuga ametikohal, ebasoodsate töötingimustega või töötamisega vahetustes.

Hindamine on toonud välja ka ametialad, kus valitseb tööjõu ülejääk. Näiteks vajadus sekretäride-juhiabide, arve- ja raamatupidamisametnike, andmesisestajate järele on langenud. On mõneti üllatav, et Läänemaa tööturu olukorda mõjutab veel siiani 2015. aastal PKC Eesti AS Haapsalu tehase sulgemine, kuna elektri- ja elektroonikaseadmete koostajate osas on piirkonnas mõningane ülejääk. Üle-eestiline võrdlus antud ametikoha lõikes näitab, et valdavalt on sellise töö tegijatest puudus.

Töötukassa roll töötuse ennetamisel on aasta-aastalt suurenenud. Põhjuseid, miks inimene ühel hetkel töötu on, on mitmeid, samal ajal kurdavad tööandjad, et sobivate oskustega töötajaid on keeruline leida. Seega on üha olulisem, et töötajad/tööotsijad oleksid valmis õppima ja tööandjad toetaksid töötajaid õppimise ajal.

Töötukassalt on võimalik tuge saada nii töötaval, tööd otsival kui ka õppival inimesel. Kõik tööealised, kes soovivad end täiendada või uut kutset omandada on oodatud töötukassa karjäärinõustaja juurde. Aja saab broneerida e-töötukassas. Võimalus on saada igakuist õppetoetust, töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib.

Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on olemas töötukassa kodulehel ning see täieneb igal aastal. Sellel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandada rohkem kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles.

Tööjõuvajaduse baromeetriga saab tutvuda lehel https://www.tootukassa.ee/baromeeter. Järgmine tööjõuvajaduse baromeeter ilmub oktoobris.

Regina Triebstock
Eesti Töötukassa Läänemaa osakonna tööandjate konsultant

One Response to "Läänemaa tööturg ootab sotsiaaltöötajaid, vajadus sekretäride, arvepidamisametnike järele on vähenenud"

  1. ahv   14. juuli 2018 at 14:33

    Imelik suhtumine. Pensioniiga kaugemale viia ja vaja on rohkem sotsiaaltöötajaid. Kui inimesed veel kauem kui praegu töötama peavad, siis kellele neid sots.töötajaid nii väga vaja ongi. Sots. töötajad enamasti vanema generatsiooni jaoks, aga kui need kõik töötama peavad siis pole ju sots.töötajaid nii palju vaja.

    Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.