Hiiumaa ametikool ootab kõiki õppima

Oleme kool kõigile, kes tahavad õppida midagi uut ja tuua oma ellu positiivseid muutusi.

Kuni 13. augustini ootame avaldusi aianduse, ehituse, transporditeenuste ja materjalide töötlemise valdkonnas. Avaldusi saab esitada sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee, koolis kohapeal või e-posti teel hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee. Õpe kõikidel erialadel toimub sessioonidena, õpe on tasuta, kaetakse sõidukulud ja makstakse õppetoetust.

Aednik, linnaaednik, maastikuehitaja või florist

Algaval kooliaastal  avame kaks täiesti uut õppegruppi – üheks nendest on linnaaednik. Ootame õppima kõiki, kes tahavad ümbritsevat keskkonda rohelisemaks muuta, olgu see siis linnas või väiksemas alevikus.

Ave Kargaja.

Hiiumaa ametikooli aianduse juhtõpetaja Lylian Meister: “Linnaaiandus on tegevus ja mõtteviis, mis lähiajal aina olulisemaks tõuseb ja arendamist vajab. Võimalusi on palju: konteineraiad, mobiilsed aiad, nutikad kujunduslikud ja tehnilised kastmislahendused jne.”

Linnaaednikud omandavad kõik aedniku kutseoskused, aga lisaks õpitakse aeda või haljasala rajama ja hooldama linnatingimustes. Urbanistliku keskkonna juurde kuuluvad konteiner- ja katusehaljastus, vertikaalhaljastus, kogukonnaaianduse eestvedamine. Samuti teadmised eri sotsiaalasutuste juurde sobivatest aedadest ja nende hooldamise tööpõhimõtetest. 

Linnaaedniku töös on olulisel kohal ka inimeste kaasamine, olgu tegemist kas lasteaialaste või eakatega, sest linnaaedu rajatakse ja hooldatakse kõige paremini koostöös.

Ühelt poolt on sul käed mullas, teisalt kujundad aedu arvutiprogramme kasutadades ning kaasad roheluse loomisse meie ümber teisi inimesi.

Ametikoolil on plaan rajada õppe käigus esimesed aiad kas lasteaedade, koolide juurde või mujale. Just seepärast ootame õppima ka näiteks lasteaedade, koolide või hooldekodude töötajaid, kes soovivad omandada lisaoskused ning hakata oma asutuses aedu rajama või hooldama.

Lylian Meister lisab: “Linnaaedadel on ka hindamatu sotsiaalne ja hariduslik roll, siin saab õppida kõike aiandusest ja majandusmudelitest kogukonna loomiseni. Ehk saavadki meist just läbi linnaaianduse paremad inimesed ja maailm muutub ka tervikuna paremaks ning elamisväärsemaks.”

Kes on huvitatud nii-öelda traditsioonilisest aiandusest või haljastusega seotud erialadest, neid ootame õppima nooremaednikuks või maastikuehitajaks.

Aianduse erialadest ehk kõige rohkem loomingulisust nõudev on floristi kutse. Uuel õppeaastal plaanime jätkata sel kevadel alustatud eriprojektidega meie floristide kaasabil. Õppijate ühistööna valminud lühifilm “Mõtle end muinasjuttu” on saanud palju positiivset tagasisidet ning innustab sarnaste ettevõtmistega jätkama.

Ka floristi kutse on muutunud. Peale töö lillepoes on lilleseadete valmistamine ruumide kaunistamiseks üritustel või tähtpäevadel väärtuslik lisaoskus. Seepärast ootame õppima ka ürituste korraldajaid, kujunduskunstnikke, fotograafe, sisekujundajaid ja teisi, kelle töö nõuab loomingulisust ning kel huvi lilleseade vastu.

Vastuvōtt kōigile aianduserialadele on hihariduse baasil.

Kaimas Silk

Restaureerimine ja traditsiooniline ehitus

Teiseks uueks õppekavaks on puitehitiste restauraator. Restaureerimist õpetame juba mitmeid aastaid, ent nüüd on uudne see, et ootame õppima eelneva ehitusalase hariduse või kogemusega inimesi, kuna tegemist on kutsehariduses kõige kõrgema, 5. taseme õppekavaga. Õpe kestab ühe aasta, ning see võib olla ka töökohapõhine. See tähendab, et suur osa õppest toimub töökohal. Õppe alustamise eelduseks on keskharidus. 

Alates selle aasta kevadest töötab Hiiumaa ametikoolis restaureerimise juhtõpetajana ajaloolane, muinsuskaitsja, muinsuskaitse nõukogu liige ja õppejõud Riin Alatalu.

Riin Alatalu: “Restauraatoriamet on sõna otseses mõttes meistriamet, iga tööülesanne on uus, iga liigutus vajab mõtlemist. Võib-olla just sellepärast astub restauraatori erialale üha enam ka täiskasvanud, juba töökogemusega inimesi. Nõudlus õppinud meistrite järgi on Eestis väga suur, sest restaureeritavate objektide hulk ei tundu vähenevat. Samuti on selgelt kasvanud tellijate teadlikkus, sest koopiate tegemise asemel püütakse üha enam väärtustada ehedat. Veelgi enam – tänane tellija oskab nõuda kvaliteetset tööd.”

Hiiumaa ametikoolis toimub suur osa õppest restaureerimistöödel päris objektidel nii Hiiumaal kui mujal Eestis – talukompleksides, mõisates ja kirikutes.

Tõnis Tikka

Kel huvi traditsioonilise ehituse vastu ja omandatud põhiharidus, saab õppida palkmajaehitajaks. Ka siin pööratakse õppe jooksul suurt tähelepanu praktilisele õppele. Võimalikult palju teoreetilisest baasist omandatakse praktilise õppe, ettevõttepraktikate ning e-õppe käigus.

Meistrioskuste omandamise käigus õpitakse läbivalt CAD-joonestamist, tutvutakse ehitusfüüsika, ehitusmehaanika ja puiduteaduse põhiprintsiipidega. Kaheaastane õpe sisaldab nii palkehituse, traditsioonipõhise vahvärkehituse, avatäidete valmistamise ja paigaldamise kui ka soojustamise ja vooderdamise oskuste omandamist.

Kool teeb tihedat koostööd Eesti Puitmajaliidu, juhtivate palkmajatootjate ning mitme välispartneriga. Õppe edukalt läbinule omistatakse kutse “Palkmajaehitaja tase 4” ning see annab õiguse taotleda ka palkmajaehitaja viiendat kutsetaset.  5. taseme palkmajaehitaja kutse annab aga õiguse tegutseda ehituse valdkonnas ja registreerida oma tegevus vastava ala majandustegevuse registris.

ikesadama spetsialist

Väikesadama spetsialist on inimene, kes oskab iseseisvalt sadamat käigus hoida ja arendada ning seal igapäevaselt tegutseda. Ootame õppima kõiki, kes soovivad teada, kuidas panna toimima üks eeskujulik väikesadam.

Kuigi õppekava on mõeldud ennekõike inimestele, kel varasema erialane ja sügavam kokkupuude sadamate ja väikelaevadega puudub, siis kindlasti leiavad endale sellest õppest kasulikku ka need, kel juba pikk meresõidukogemus olemas.

Õpitakse sadamate ehitust, majandamist, mereturismiga seonduvat, kalandust, merepäästet. Lisaks sellele omandavad õppijad väikelaeva juhtimisõiguse. Õpe kestab ühe aasta, septembrist augustini, õppima on oodatud kõik, kel huvi mere ja sadamate vastu. Õpetajateks on inimesed, kelle põhitöö on seotud merenduse või sadamatega. Lõpetajad leiavad tööd Eesti enam kui tuhandes väikesadamas, samuti omavalitsusüksustes, kelle hallata on mõni väikesadam.

Transpordivaldkonnas jätkub pooleaastane bussi- ja veoautojuhtide õpe. Bussijuhte võtame vastu augustis, veoautojuhte alates novembrist.

Plastitöötluse seadistaja

Eelmisel aastal alustasime koostöös Eesti plastitööstuse liiduga plastitöötluse seadistaja töökohapõhise õppega, mis jätkub ka sel aastal. Loengud toimuvad Tallinna Tehnikakõrgkoolis, kus antakse pōhjalik ülevaade materjalidest ja tootmisprotsessidest. Praktika toimub õppija ettevõttes. Õpe lõppeb plastitöötluse seadistaja kutseeksamiga. Õppima asumise eelduseks ongi töötamine plastitööstuse ettevõttes.

Plastitöötlemise seadistajaks õppides on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot selle kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt. Samuti saavad toetust taotleda palkmajaehitaja õppes osalejad.

Tänu viimaste aastate heale rahvusvahelisele koostööle on parimatel õppijatel võimalus osaleda ERASMUS+ programmi raames välispraktikal kas lühemat või pikemat aega. Algaval õppeaastal avaneb see võimalus pea kõikide erialade õppijatele ja äsja lõpetanutele – neile, kel lõpetamisest möödas kuni aasta.

Väikesadama spetsialistid lähevad Rootsi Ronneby või Itaalia Tricase väikesadamasse, aednikud, maastikuehitajad ja floristid Inglismaale ja Hollandisse, restauraatorid ja palkmajaehitajad Norra ja Inglimaale.

Ootame kõiki Hiiumaale õppima! Vaata lisa www.hak.edu.ee.

Signe Leidt
Hiiumaa ametikooli arendusjuht

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.