CV Keskus: Selgus põhjus, mis paneks viiendiku ettevõtte töötajatest lahkuma

Värske uuringu tulemusel selgus, et ühe töötaja lahkumine muudab teisedki kolleegid tööpakkumistele märksa avatumaks ja suurendab ettevõtte haavatavust kaadrivoolavusele. Uuring näitas, et lähedase kolleegi lahkumisel alustaks tööotsinguid ka ise koguni iga viies töötaja.

Enamik inimestest veedab viiel päeval nädalas tööl umbes poole oma ärkveloleku ajast. Seega on loomulik, et mida pikemaks kasvab tööstaaž ühes ettevõttes, seda tugevamaks muutuvad ka sõprussidemed antud ettevõtte töötajate vahel.

Värske küsitluse tulemused peegeldavadki seda, kuivõrd tugevad on töötajate vahelised suhted – lähedase kolleegi lahkumine paneb paljud teisedki töötajad uut töökohta otsima ning suurendab seeläbi ettevõtte haavatavust olemasolevate töötajate hoidmisel.

„Uurisime enam kui tuhandelt töötajalt, kuidas mõjutaks neid lähedase kolleegi töölt ära minek ning selgus, et lausa iga viies inimene lahkuks töölt või vähemasti alustaks ka ise uutele tööpakkumistele kandideerimisega,“ ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Vaid vähem kui kolmandik töötajaist on veendunud, et nemad lähedase kolleegi lahkumisest tingituna ei hakkaks veel töökohavahetusele mõtlema.“

„Arvestades sellega, et käesoleval aastal on pea pooled töötajad (48%) saanud konkureerivatelt tööandjatelt kutseid tööd vahetada, tuleb niivõrd aktiivsel tööturul tööandjatel õppida toime tulema töötaja lahkumisega ja selle info meeskonnale kommunikeerimisega,“ lausus Auväärt. „Tähtsa meeskonnaliikme ära minek paneb iga viienda töötaja tõsiselt kaaluma töökohavahetust ja konkureerivad tööandjad on oma võimalust ootamas.“

Pisut üllatuslikult selgus uuringust, et kõige enam on töökohta hea kolleegi lahkumise tõttu valmis vahetama riigisektori töötajad – koguni 39% riigi heaks töötavatest vastajatest alustaks ka ise kandideerimisega. Samuti selgus, et kõnealuses küsimuses ei oma mõju ei vastaja vanus ega tema sugu – erinevast vanusest ja soost vastajaid mõjutab hea kolleegi uuele töökohale suundumine sarnaselt.

Henry Auväärt lisas, et mida talendikam on töötaja, seda rohkem väljakutseid ta vajab ja seda keerukam on teda ühel ametil pikalt rahulolevana hoida. „Aeg, mil inimene töötas ühel ametikohal kümme või enam aastat, on läbi saanud ja töötajate aktiivsem liikumine tööturul loomulikuks muutunud. Kuna lahkuminekud, olgugi, et tööalased, on emotsionaalsed nii töövõtjale kui ka tööandjale, ei pruugi need lõppeda alati sõbralikult. Värske uuring kinnitab, et juhi oskamatu käitumine töötaja lahkumisel võib lisaks rikutud suhtele lahkuva kolleegiga, saada pisikesel Eesti tööturul kiirelt saatuslikuks.“

Missugust mõju avaldab töötajale lähedase kolleegi lahkumine ettevõttest?

Lahkuks samuti olemasolevalt töökohalt

8%

Alustaks kandideerimisega sobivatele tööpakkumistele

12%

Hakkaks hoidma sobivatel tööpakkumistel silma peal

28%

Ei oska öelda

25%

Jääks samale töökohale

27%

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.