17 aasta pärast – kus meie oleme?

Noorte roll tuleviku tähenduses on oluline, sest mööda ei saa faktist, et tänased noored on juba aastal 2035 Eestis võtmetähtsusega kohtades – ettevõtte juhid, ametnikud, ministrid, spetsialistid, õppejõud. Täna omandavad nad haridust, teevad oma esimesed sammud tööturul, homme aga kujundavad meie Eestit.

Riigikantselei on alustanud protsessi, et luua Eesti 2035 strateegia. Selle algatamine on avalöök Eesti järgmise pikaajalise riikliku reformikava ning Euroopa Liidu 2020. aasta järgsete vahendite strateegiliseks planeerimiseks. Erinevaid sihtrühmi ja organisatsioone kaasates peaks järgmise aasta lõpuks valmima visioon, kus Eesti võiks olla aastal 2035.

Tuleviku peale mõeldes leiame ennast tihti unistamas. Üldine foon on, et Eesti võiks olla paremate võimalustega elukoht. Koht, kus tahame elada, pere luua, karjääri ning teadusavastusi teha. Üks sihtgrupp, kes juba kujundab oma visiooni Eestist aastal 2035 on noored. Nende esmased põhiteesid said väljendatud septembris toimunud Noortefoorumil.

 18. septembril kogunes kokku üle 100 noore ligikaudu 40-st noorteorganisatsioonist. Kohal olid ka eksperdid, ametnikud ning otsustajad. Ülesanne oli kaardistada kaheksa teema puhul hetkeolukord ning võttes arvesse Euroopa noorte eesmärke, panna paika, kuhu võiks noorte meelest Eesti jõuda. Mõtteid oli rohkem, kui oli paberil ruumi.

Mõned nopped foorumist olid näiteks noortevaldkonna arengukava jätkumise vajadus, üle-Euroopaline taarakogumissüsteem, töövormide uuenemine ja vaimse tervise senisest rohkem väärtustamine. Veel enam leidsid noored, et kohalikel omavalitsustel peab olema süsteemne lähenemine kogukonna omaalgatuslike projektide suuremaks toetamiseks näiteks annetuspõhiste süsteemide alusel. Sellega näevad noored võimalust tugevdada kogukonnatunnet, kodanikuaktiivsust aga ka üleüldiselt piirkonna arengut, sest kõik on kaasatud ja panustavad ühiselt seatud eesmärkide saavutamisele. 

2035 tundub liiga kaugel? Aga võtame samm haaval. Riigikogu valimiste eelne periood on vähemalt teoorias kõigile kodanikele aeg arutlemiseks, millist Eestit soovime omale nelja aasta möödudes.

Novembri algul leiavad aset kokku üheksa osaluskohvikut üle Eesti mitmetes, kus on võimalik noortel koos riigi ja KOV tasandi otsustajatega panna paberile murekohti, otsida lahendusi ning seada sihte tuleviku suunas. Visioniseerida, et kuhu võiks jõuda kohalik elu aastal 2023 (ning miks mitte ka 2035) ja milline oleks meie igaühe panus selle saavutamiseks? Nendele küsimustele vastuseid otsides ei saa me pelgalt istuda ja kõrvalt vaadates protsessi jälgida. Arutelude kokkukutsumine, neis aktiivselt osalemine ning tulemuste levitamine on vähim, mida teha saame.

 Noortefoorum 2035 kokkuvõte.

 “Eesti 2035” strateegiast saate lugeda siit.

Eleri Pilliroog
Eesti Noorteühenduste Liidu avaliku poliitika spetsialist

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.