RKAS müüb Vidrukal mõisa- ja koolihooneid

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüb enampakkumisel Vidruka külas Palivere mõisa ja sealsamas asuvaid muid koolihooneid.

Mõisahoonete suletud netopind on 1634 m2, krundi pindala on 12 400 m2. Mõisa alghind on 105 000 eurot.

Palivere mõisahoone sisevaade. F: RKAS

Müügikuulutuses kirjutatakse, et mõisahooned on olnud pikalt kasutuseta ja vajavad kapitaalremonti. Mõisahoone on seoses varasema kasutusvajadust arvestades oluliselt ümber ehitatud. Müüjal puudub dokumentatsioon ümberehituste kohta.

Tehnosüsteemide seisukord on teadmata. Mõisahoone katus on läbi jooksnud. Kinnistut läbivaid teed kasutatakse naaberkinnistutele pääsemiseks (servituute seatud ega lepinguid sõlmitud pole).

Vidrukal on müügis ka Mõisa tee 5 hooned, mille suletud netopind on 3785 m2, kinnistu pindala on 44 800 m2.  Nende hoonete eest soovib RKAS saada vähemalt 140 000 eurot.

Koolimaja on osaliselt rekonstrueeritud 2011. aastal, kuid ka see osa vajab juba uuendamist. Koolikompleks koosneb kolmest blokist: vana maakivist õppehoonest, mis on üsna heas seisus, võimlast koos klassiruumidega ja õpilaskodust. Võimla seisukord on üsna hea, kirjutatakse müügikuulutuses.

Õpilaskodu on amortiseerunud. Koolimajast on 2/3 osa köetav, looduslikust kivist osas on küttesüsteemi rekonstrueeritud 2011. aastal. Ülejäänud hoone osad on kehvas seisukorras ning vajavad remonti.

Töökoda-ladu vajab kaasajastamist. Saun-pesumaja vajab remonti. Katusealune on ehitatud välja kolmeks eluruumiks, millest ühes on kasutaja (katlakütja), kellega ei ole sõlmitud kirjalikku kasutuslepingut.

Elamispindades on ahiküte, küttekollete seisukord müüjale teadmata. Elamispinnad vajavad kapitaalremonti. Katlamaja ja katel on amortiseerunud vajab kapitaalremonti. Eelnevalt on köetud ka saunamaja esimest korrust ja töökoda-ladu. Küttetrassid on amortiseerunud ning ei ole enam hoonetega (v.a koolimaja) ühenduses.

Kinnistul paikneb rajatisena suusamägi, mille all on kaks laoboksi ning mille kohta ehitisregistris andmed puuduvad. Hooned seisavad tühjana alates 30.06.2014.

Kinnistu läbivat teed kasutatakse avaliku teena, kuid müüjale teadaolevalt ei ole teed avaliku teena registrisse kantud ega ka lepinguid selles osas sõlmitud.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.