Notariaalsete toimingute üldarv eelmisel aastal kasvas, kinnisvaratehingud languses

Möödunud aastal tegid 91 Eesti notarit kokku 322 972 ametitoimingut, kogukäibega 29 miljonit eurot. Keskmiselt tegi iga notar aastas 3550 ametitoimingut. Võrreldes 2017. aastaga vähenes notari ametitoimingute arv kümnes tööpiirkonnas ning kinnisvaratehinguid tõestati 3% vähem.

Samal ajal kui notari ametitoimingute koguarv Eestis möödunud aastal 2,3% võrra kasvas, vähenes toimingute arv kümnes piirkonnas. Suurim langus tehingute arvus oli Võrus (ligi 13%) ja Raplas (ligi 12%), samuti oli oluline langus Jõgeval ja Lääne-Virumaal, kus toimingute arv vähenes ligikaudu 7%.

Kinnisvaratehingute arv vähenes koguni üheteistkümnes piirkonnas. Üleriigiliselt tõestasid notarid 2211 kinnisvaratehingut vähem – 2018. aastal oli notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute koguarv 72 008, 2017. aastal 74 219. Enim vähenes kinnisvaratehingute arv Jõgevamaal – ligi veerandi võrra.

“Kinnisvaraturg on rahunemas ja seda kinnitab ka mõõdukas langus kinnisvaratehingutes,” tõdes Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. “Samas ei saaks öelda, et tööd on vähe – isegi kui mitmes piirkonnas on toimingute hulk vähenenud, siis üldpildis kasvas toimingute koguarv pea 7000 võrra. Suurema osa toimingute arvu kasvust andsid pigem tehnilisema sisuga toimingud. Näiteks registriseisu tõendeid ja registriväljatrükke kinnitati 42% ning apostille väljastati ligi 30% rohkem,” lisas ta.

Võrreldes 2017. aastaga kasvas ametitoimingute arv vaid viies piirkonnas: Harjumaal, Läänemaal, Ida-Virumaal, Järvamaal ja Hiiumaal. Enim kasvas toimingute arv Harjumaal – ligikaudu 6%.

Pea veerand notarite ametitoimingutest olid kinnisvaratehingute tõestamised, millest kaks kolmandikku moodustasid kinnisvara müügilepingud. Pärimismenetlusi algatati 10 284 ning testamente tõestati 7082 korral. Abieluvaralepinguid tõestati 1285, ühisvara jagamise kokkuleppeid 719 ja kooselulepinguid 20. Samuti kinnitasid notarid 619 abielu ja 399 lahutust.

Notariaalse teenuse keskmiseks hinnaks kujunes keskmiselt ligikaudu 89 eurot toimingu kohta. See summa hõlmab endas kõiki seonduvaid otseseid ja kaudseid kulusid, näiteks toimingute ettevalmistamisega seotud kulud, samuti büroo- ja tööjõukulud ning infosüsteemide arenduse, halduse ja turbega seotud kulud. Kokku töötab 64-s Eesti notaribüroos koos notaritega ligi 500 inimest.

“Arendame järjepidevalt oma teenuseid ning rakendame sealjuures üha uusi e-lahendusi,” ütles Saar-Johanson. “Aasta lõpus valmib näiteks notariga interaktiivset suhtlemist võimaldav e-notari kolmas versioon ning videosilla kaudu tehingute tegemist võimaldav kaugtõestuse lahendus, mille loodame käivitada järgmise aasta alguses. Samuti peame investeerima ka enda hallatavate registrite, e-lahenduste ja infosüsteemide turvalisusesse.”

Notarite kohustuseks on muuhulgas e-notari infosüsteemi ning Notarite Koja peetavate pärimisregistri, abieluvararegistri ja apostilliregistri arendamine ning ülalpidamine, samuti neisse kannete tegemine.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.