ARUTELU HAAPSALUS: Vaktsineerimiste langustrend võimendab ohtu nakatuda

Leetriteoht Helsinki-Stocholm-Helsinki laeval meenutab taaskord, kuivõrd haavatavad oleme avatud piiride ja reisimise ajastul nakkushaiguste ja epideemiate suhtes. Kuigi Eestis on vaktsineerimine laialdaselt levinud, siis viimase kümnendi jooksul on märgata väikest ent järjepidevat langustrendi, mis ekspertide hinnangul võib viia vaktsiiniga lihtsalt välditavate nakkushaiguste puhangute või koguni epideemiateni.

Terviseriskide maandamisel on ülioluline roll vaktsineerimisel, teavitus- ja ennetustööl ning loomulikult ka piiriülesel koostööl, mis võimaldab inimesi operatiivselt terviseohtudest teavitada.

Juba selle neljapäeva õhtul arutlevad eksperdid Haapsalu kultuurikeskuses selle üle, kuidas saavad riik ja Euroopa Liit koostöös kaitsta oma kodanikke.

Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku nõuniku Irina Dontšenko sõnul on reisimine ja suurte vahemaade läbimine lühikese aja vältel kujunenud üldiseks normiks. “Paraku levivad koos meie kiire elutempoga kiiresti ka nakkushaigused. Nende vältimiseks tuleb ühest küljest pidada kinni elementaarsetest reeglitest nagu käte pesemine, toiduohutus ning tervislikud eluviisid, aga kindlasti on mõistlik ennast eksootilistesse paikadesse reisides kaitsta haiguste eest ka vaktsineerides,” ütles Dontšenko.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Kärt Sõberi sõnul on Eestis hõlmatus immuniseerimiskava vaktsineerimisega siiani suhteliselt heal tasemel.

“Senini oleme nautinud olukorda, kus vanematele põlvkondadele liigagi hästi tuntud nakkushaigused nagu lastehalvatus ja leetrid on tänu vaktsineerimisele praktiliselt kadunud,” ütles Sõber. Siiski nendib Sõber, et viimase kümnendi lõikes on näha kerget, kuid püsivat langustrendi vaktsineerimises. “Kui vaktsineerimise langustrend jätkub, siis paratamatult kasvab ka vaktsineerimisega välditavate nakkushaiguste puhangute või koguni epideemiate oht,” hoiatas Sõber lisades, et seetõttu on vajalik ka jätkata pidevat teavitustööd vaktsineerimise vajalikkusest ja kasulikkusest.

Dr Piret Viiklepp Tervise Arengu Instituudist rõhutab EL ülest koostööst piiriüleste terviseohtude tõkestamisel. “Infovahetus eri riikide tervishoiuasutuste vahel on ülioluline. Näiteks kui lennukis on olnud isik, kellel hiljem diagnoositakse juba lennu ajal ohtlik nakkushaigus, nagu leetrid või tuberkuloos, siis saab sellest läbi turvaliste kanalite teavitada operatiivselt oma kolleege teiste riikide vastavatest asutustest. Nii saab kiirelt ja tõhusalt pärssida nakkushaiguse edasist levikut,” ütles dr. Viiklepp.

Näiteks tuberkuloosi nakkusohu puhul teavitatakse ja kutsutakse kontrolli kõik inimesed, kes istusid nakatunud isikuga rohkem kui 8 tundi lennukis samas reas või istusid temast kuni kaks rida ees-või tagapool. Samuti informeerivad riigid üksteist sellest, kui haigestunud isik õppis või töötas nakkuslikul perioodil välisriigis.

Nakkushaigustest, terviseriskidest ja vaktsineerimisest räägivad Dontšenko, Sõber ja dr Viiklepp neljapäeva, 7. veebruari, õhtul Haapsalu kultuurikeskuse kohvikus kell 16:30 algaval aruteluõhtul. Vestlusega liitub ka Läänemaa Haigla peaarst-juhataja dr Tõnis Siir, et anda praktiku ülevaade Euroopa Liidu rollist meie tervishoiusüsteemis. Üritus on kõigile huvilistele avatud ja tasuta.

Aruteluõhtut korraldab Euroopa Komisjoni esindus Eestis koostöös Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti ning Sotsiaalministeeriumiga. Arutelu saab jälgida otseülekande vahendusel ürituse Facebooki lehelt ning saab ka kaasa rääkida veebilehe www.sli.do vahendusel, kasutades märksõna #EUProtects. Veebilehel www.sli.do saab esitada osalejatele küsimusi ja vastata ürituse käigus tehtud küsitlustele. Üritus on osa kampaaniast #EUprotects, mille eesmärgiks on teadvustada arutleda Euroopa Liidu rolli üle inimeste igapäevaelus ning selgitada piirideülese koostöö võimalusi ja väljakutseid.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.