Haapsalu linn sai toetust mitme tänava remontimiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium jaotab kohalikele omavalitsustele täiendavaid kohalike teede investeeringutoetusi juhtumipõhiselt kolmes eri sihtotstarbes, mille kogumaht ulatub kuue miljoni euroni ning kokku toetatakse kahtekümmet projekti. Tee-ehituseks sai raha ka Haapsalu linn.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on oluline, et kohalikud omavalitsused saaksid vajadusel taotleda lisavahendeid, et enda teid korras hoida. „Tahes-tahtmata on erinevates piirkondades teelõike, mille koormus kujuneb suureks just raskeveokite tõttu. Taotluste maht näitab, et vajadus selliseks lisarahastuseks on omavalitsustel suur. Möödunud aastast taastatud riiklik programm andis võimaluse toetada projekte 6 miljoni osas, kuigi taotlusi esitati peaaegu 18,9 miljoni euro eest,“ ütles Simson.

MKM andis eelmise aasta novembri lõpus KOVidele teada, et kohalike teede investeeringutoetust on võimalik taotleda eelmise aasta 20. detsembrini kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks. Lisaks oli võimalik Tallinnal, Tartul, Narval ja Pärnul tulenevalt liiklusohutusprogrammi elluviimiskavast aastateks 2016–2019 taotleda toetust ka liiklusohutuse parandamiseks.

Transiitteede tarbeks oli võimalik taotleda investeeringutoetust, mille eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi, kelle teelõikudel tekivad lisakulutused, mis on tingitud täiendavast liikluskoormusest. Selles kategoorias otsustas MKM jaotada ca 4,3 miljonit eurot.

Toetust saavad: Kohtla-Järve linn Uus-Tehase tänava ja Järveküla tee rekonstrueerimiseks; Jõhvi vald Narva maantee rekonstrueerimiseks; Toila vald Järve Mõisa allee rekonstrueerimiseks; Elva vald Peedu tee, J. Kärneri ja Lootuse tänava rekonstrueerimiseks; Rakvere linn Raudtee tänava rekonstrueerimiseks; Sillamäe linn Kesk tänava rekonstrueerimiseks; Haapsalu linn Tallinna maantee, Jaama tänava ja Kiltsi tee rekonstrueerimiseks.

Ettevõtlusega seotud teedele oli võimalik taotleda toetust, et ettevõtjale vahetuks ligipääsuks vajalike kohalike teede seisukord paraneks. Selle sihtotstarbe puhul otsustas MKM jaotada ca 900 000 eurot.

Toetust saavad: Väike-Maarja vald Kaarma tööstusala tee ja Töökoja tee rekonstrueerimiseks; Narva linn Elektrijaama tee rekonstrueerimiseks; Paide linn Tallinna tänava rekonstrueerimiseks; Tartu vald Kuusesoo tee rekonstrueerimiseks; Lüganuse vald Turu tänava ja Raudtee tänava lõigule ülekatte ehitamiseks; Nõo vald Voika tänava rekonstrueerimiseks; Haapsalu linn Oja tänava rekonstrueerimiseks; Elva vald Vapramäe-Elva-Kalme tee lõigu rekonstrueerimiseks; Saue vald Tule tänava rekonstrueerimiseks; Põltsamaa vald Välja tänava rekonstrueerimiseks.

Teeületuskohtade ohutumaks muutmiseks taotlesid toetust Tallinn, Tartu ja Pärnu ning investeeringutoetusi jaotati ca 800 000 euro ulatuses. Toetust saavad: Tallinna linn Pirita tee ja Pärnamäe tee- Muuga ristmiku teeületuskohtade ohutumaks muutmiseks;  Tartu linn Jaama tänav 173 juures oleva teeületuskoha ohutumaks muutmiseks; Pärnu linn Riia mnt- Ravi tänava, Mai tänava- Papiniidu tänava ristmiku, Ringi tänava- Nikolai tänava ristmiku ja Kalli maantee teeületuskohtade ohutumaks muutmiseks.

Toetuse saamiseks oli vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10-30 protsenti.

Toetus on osa täiendavate taristuinvesteeringute programmist, mille raames kavandati kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks aastatel 2018 ja 2019 kokku 15 miljonit eurot. 2018. aastal eraldati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale riigieelarve seadusega 9 miljonit eurot ja 2019. aastal 6 miljonit eurot kohalike teede hoiu toetuseks.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.