Avanes Kodukant Läänemaa Leader ettevõtluse taotlusvoor

MTÜ Kodukant Läänemaa alustas Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames toetustaotluste vastuvõtmist ettevõtlusvaldkonnas. 2019. aastal suunatakse Läänemaa arenguks läbi projektitoetuste LEADER strateegia alusel kokku ligi 670 000 eurot, sellest veidi enam kui pool maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks.

Meede 1 ehk ettevõtlusmeetmesse võetakse taotlusi vastu 7.-13. märtsil, taotluste vastuvõtmine lõpeb kell 16. Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson soovitab mitte jätta taotluse esitamist viimasele minutile ning rõhutab, et aegadest kinni pidamine on olulise tähtsusega: “See on seotud eelkõige PRIA tehnilise toe tööajaga ning sooviga tagada, et kõigil taotlejatel on võimalus taotlus tehnliste tõrgeteta õigeagselt esitada.”

Taotlejateks saavad olla äriühingud, mis on taotlemisel vähemalt aasta vanad ning kelle eelmise majandusaasta käive oli vähemalt 2000 eurot. Lisaks peab taotleja tegutsema Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas, mis hõlmab ka endiste Lihula ja Hanila valla territooriume. Toetuse andmise laiem eesmärk on suurendada piirkonnas ettevõtlusaktiivsust.

“Ootame taotlema uusi ja värskeid projektiideid, mis aitaksid siinsetel ettevõtjatel edasi areneda,“ lisas Karlson. “Projektid, mis pakuvad suuremat lisandväärtust ettevõtluses, looksid uusi teenuseid või tooteid ning panustaksid töökohtade säilitamisse või loomisse.”

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade (piirkonna potentsiaal, ressursid, võimalused) parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid.

Kaja Karlson
MTÜ Kodukant Läänemaa

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.