Metskitsede hukkumine teedel on hüppeliselt kasvanud

Täna toimunud Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) liikmesorganisatsioonide nõupidamisel tõdeti, et metskitsedega juhtub meie maanteedel üha enam õnnetusi. Eelmisel aastal hukkus Eesti teedel 4408 metskitse ning kümne aastaga on nende hukkumine kahekordistunud.

Metskitsed. F: Wikipedia

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul teeb kasvav õnnetuste arv jahimeestele tõsist muret. “Juba mitmed aastad jälgime kurba liiklusstatistikat metskitsede osas,” ütles Korts ja lisas, et “kui jahipidamisel kasutavad inimesed kogu saaduse ära, siis õnnetustes hukkunud metsloomade puhul see nii ei ole”.

“Ühest küljest vaadatuna on tegemist ulukite elude raiskamisega ja teisest küljest on avariid ohtlikud inimeste tervisele ja elule, rääkimata majanduslikust kahjust liiklusvahenditele,” selgitas ta.

Info liikluses hukkunud metskitsede kohta on koondatud keskkonnainfo telefoni 1313 andmete põhjal. Registreeritud juhtumite alusel hukkus mullu 4408 metskitse, mis on seni suurim aastas toimunud õnnetuste arv. Tegelik hukkumiste arv võib olla veelgi suurem, kuna tõenäoliselt kõiki ulukitega toimunud liiklusõnnetuste juhtumeid ei ole registreeritud.

Ülevaate metskitsede ja teiste ulukite teedel hukkumisest tegi EJSi nõupidamisel Pärnumaa Jahimeeste Liidu jahimees Urmas Salmu. Üheks peamiseks avariide suurenemise põhjuseks peab ta metskitse arvukuse tõusu.

“Viimaste talvede soodsad ilmastikutingimused on vähendanud metskitsede looduslikku suremust ja sellest tulenevalt võimaldanud arvukusel kasvada,” väitis Salmu. “Oma osa õnnetuste suurenemisel on kindlasti ka liiklusintensiivsuse kasvul, seda eriti kindlatel teelõikudel, mis läbivad metskitsede elupaiku,” lisas ta.

Maanteeameti andmetel oli Eestis arvel olevate busside, veokite ja sõiduautode arv 2010. aasta lõpus kokku 640 043, mis kasvas 2018. aasta lõpuks 873 049 ühikule. Kaheksa aastaga lisandus 233 066 sõiduvahendit, mis teeb kasvuks 36,4%.

Jahiseaduse järgi tuleb liiklusõnnetuses hukkunud ja liiklusõnnetuse tõttu surmatud suurulukist ning tema osadest viivitamata teavitada jahipiirkonna kasutajat või Keskkonnainspektsiooni. Info antakse jahimeestele edasi keskkonnainfotelefoni 1313 kaudu.

Liikluses hukkunud metskitsed 2010.‒2018. a. Allikas: Häirekeskus

Hukkunud metskitsed maakonna kaupa. Allikas: Häirekeskus

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.