Märtsis vähenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv

Statistikaameti andmetel peatus 2019. aasta märtsis majutusettevõtetes kokku 233 000 sise- ja välisturisti, mis on 3% vähem kui 2018. aasta märtsis. Eelmise aasta märtsiga võrreldes suurenes sise- ja vähenes välisturistide arv.

Kokku kasutas märtsis majutusettevõtete teenuseid 124 000 välisturisti, mis on 7% vähem kui aasta tagasi. Välisturistid veetsid märtsis majutusettevõtetes kokku 246 000 ööd ehk 5% vähem kui 2018. aasta märtsis.

Välisturiste oli märtsis 53% turistide koguarvust. 37% välisturistidest saabus Soomest, 16% Venemaalt ning 12% Lätist.

Aastaga võrreldes vähenes Soome turistide arv viiendiku võrra, Venemaalt saabunud turistide arv 6% ning Lätist tulnud turistide arv kasvas 5%. Rohkem turiste saabus ka Leedust, Saksamaalt ja Suurbritanniast.

Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest 64% tuli Eestisse puhkama, 29% oli tööreisil ning ülejäänud muul põhjusel. 70% välisturistidest ööbis Tallinnas.

Märtsis peatus majutusettevõtetes 109 000 siseturisti ehk 2% rohkem kui 2018. aasta märtsis, samas vähenes veidi siseturistide ööbitud ööde arv. 62% siseturistidest olid puhkusereisil ja 23% tööreisil.

Majutusteenuseid kasutanud siseturistidest peatus Harju maakonnas 28%, Pärnu ja Tartu maakonnas vastavalt 17% ja 15% ning Ida-Viru maakonnas 10%.

Üle Eesti pakkus oma teenust 988 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 000 tuba 46 000 voodikohaga. Tubadest täideti 39% ja voodikohtadest 30%. Keskmiselt maksis ööpäev majutusettevõttes 36 eurot ehk euro võrra rohkem kui eelmise aasta märtsis. Harju maakonnas maksis ööpäev 41 eurot, Tartu maakonnas 36 eurot ning Pärnu maakonnas 28 eurot.

Majutamine piirkonniti, märts 2019

Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 988 221 56 107 287 317
Toad 20086 8935 1197 1496 4374 4084
Voodikohad 45896 19525 2634 3748 10035 9954
Tubade täitumus, % 39 48 47 18 34 30
Voodikohtade täitumus, % 30 36 41 16 26 22
Majutatud 233384 121012 19065 10520 42322 40465
Ööbimised 420897 217937 33382 18421 82420 68737
Eesti elanikud 174655 47373 17947 14996 48411 45928
väliskülastajad 246242 170564 15435 3425 34009 22809
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 36 41 33 30 28 32

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.