Sihtasutus Hea Hoog vahendab töövõimalusi psüühilise erivajadusega inimestele

2010. aastal asutatud Sihtasutus Hea Hoog seisab ühtsema ühiskonna eest, luues ja vahendades töövõimalusi psüühilise erivajadusega inimestele. Igal aastal pakub SA Hea Hoog tööd ligi 600 erivajadusega inimesele.

Meie Uuemõisa Töökeskuses tegeletakse käsitööga, sest see aitab kujundada tööoskust ja -harjumust. Samuti on meil mitmeid edulugusi abitööde teostamisel, milleks on abitööd kinnisvara korrashoius, puhastusteenused, koristusteenused.

Kõik huvilised on oodatud Uuemõisa Töökeskusesse, kus saab meie tegemistega tutvuda ja abi teenusele saamiseks.

Vahendame ettevõttete tellimusi ning tagame tellimuste kvaliteetse ja tähtaegse täitmise erivajadusega inimeste poolt. Nõustame ja abistame nii ettevõtjat kui ka erivajadusega inimest lepingute sõlmimisel ja töötamisega seotud asjaajamisel. Tagame tarviliku tööalase väljaõppe ja erivajadusega inimese nõustamise ning juhendamise töökohal.

Praegustest pakutavatest teenustest on pika ajaline kaitstud töö (PKT) ja töötamise toetamise teenus (TT). Pikaajaline kaitstud töötamise teenus on loodud inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Töötamise toetamise teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist. Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Teenuse eesmärk on inimest motiveerida tööle asumiseks, toetamine võimetekohase töö leidmisel, lähtumine inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes. Vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest. Toetatakse  inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.

Teenusele saamiseks peab esitama taotluse Sotsiaalkindlustusametisse (SKA).

Uuemõisa Töökeskus asub Uuemõisas, Masti 14.

Kaia Laas
SA Hea Hoog tegevusjuhendaja

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.