Selgus Kodukant Läänemaa LEADER ettevõtlusmeetme taotluste pingerida

Kodukant Läänemaa LEADER meetme hindamiskomisjon selgitas välja ettevõtlusmeetme taotluste pingerea, mille põhjal teeb Kodukant Läänemaa juhatus PRIA-le ettepaneku 12 projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on 354 269,77 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 1 062 226,90 eurot.

Meetmesse sai projektitoetuse taotlusi esitada 7.-13. märtsil. Taotlusvooru esitati 36 projekti, millest hindamisele suunati 35. Taotlusvooru esitati üks suurprojekt toetussummaga 86 236,66 eurot. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, kelle hulgas oli nii ettevõtjate, mittetulundusühingute kui omavalitsuste esindajaid ning kaks väliseksperti. Hindamise käigus tutvus komisjon kaheksa investeeringuobjektiga paikvaatlusel, teised taotlajed said võimaluse oma projekti tutvustada ärakuulamisel.

Hindamiskomisjoni esimees Heikki Salm avaldas heameelt, et tugevaid projekte on sel aastal palju ja projektide tase on aasta-aastalt järjest paranenud.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson lisas, et sel aastal sisaldasid ligi 2/3 taotlustest põhivara soetamise investeeringuid ning ainult ehituseks taodeldi raha vähem. “Kui rahastusettepaneku saanud projektid lähiaastatel ka ellu viiakse, siis on piirkonda oodata mitmeid uusi teenuseid ja võimalusi, mis aitavad toetust saanud ettevõtetel areneda.”

Rahastusettepaneku saanute hulgas on kuus projekti Lääne-Nigula, neli projekti Lääneranna, üks projekt Haapsalu ja üks Vormsi vallast.

“Jätkuvalt on Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas LEADER meetmest taotlemisel konkurents suur, mida näitab üsna kõrge taotluste arv,” märkis Karlson.

KKLM juhatuse poolt rahastamisettepaneku saanud projektide nimekiri on avaldatud tähestikulises järjestuses ning avaldatakse Kodukant Läänemaa kodulehel www.kklm.ee

Rahastuse eesmärgiks on Kodukant Läänemaa piirkonnas ettevõtluse arendamine, mille juures on rõhk kohalike eelduste kasutamisel ettevõtluses ning piirkonna omanäolisuse arendamine. Olulisel kohal on ka ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parendamine.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade (piirkonna potentsiaal, ressursid, võimalused) parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid.

Rahastusettepaneku saanud projektide nimekiri:

AKTSIASELTS SWEDEST MOTEL GROUP
Kaasaegse tehnikaga konverentsi- ja meelelahutuskeskus – 22 258,28€

DISCBIRDIE OÜ
Privaatsete loodusvaatluse puuonnide ehitamine – 12 407,92

EMESI OÜ
Mesila inventari ja seadmete ostmine – 10 583,28

ENE SARAPUU
Tõukerattal Vormsit avastama! – 2994

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OSAÜHING
Pivarootsi majutushoone projekteerimine ja ehitamine – 63 997,32

MAARJAMAA KODUD OÜ
Lossipargi Eakatekodu sisustuse soetamine 46 449,40

MASSU MÕISA TALLID OÜ
Maneeži e. ratsutamise sisehalli ehitus – 62 596,35

OÜ LAURI-JAANI
Tootmishoone remont ja seadmete ost – 39 452,40

OÜ MARTNA GARAAŽ
Martna Garaaž Oü seadmete soetamise projekt – 6774

OÜ WESTOIL
Risti Kohvik – Läänemaa uus visiitkaart – 63 778,68

PERFECT COSMETICS OÜ
Sisseseade soetamine kosmeetikatööstusele – 13 425,49

RASI OÜ
RaSi OÜ kolmanda autoremondiboksi avamine – 9552,65

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.