Tallinna tervishoiu kõrgkool alustab koostööd Haapsalu kutsehariduskeskusega

Täna sõlmivad Tallinna tervishoiu kõrgkool ja Haapsalu kutsehariduskeskus koostöölepingu, et edendada kutseõpet Eestis parimal võimalikul viisil. Esialgu keskendub koostöö eelkõige hooldustöötaja ja tegevusjuhendada erialaõppe efektiivsemaks muutmisele.

Uue koostöölepingu eesmärk on on ristkasutada koolide kompetentse ja üheskoos edendada kutseõpet. Tallinna tervishoiu kõrgkooli kutseosakonna juhataja ning elukestva õppe keskuse õppejõud-lektori Piret Tamme sõnul on koostöölepe Haapsalu kutsehariduskeskusega oluline panus kutseõppe taseme parandamisse kogu Eestis: „Pannes kokku kahe õppeasutuse teadmised ja tugevad kompetentsid, saamegi ühises koostöös tagada kutseõppe konkurentsivõimelisuse ning õpilastele parimad võimalused kvaliteetse ning jätkusuutlikku hariduse omandamiseks.”

Haapsalu kutsehariduskeskuse äriteenuste osakonnajuht Marelle Möll toob välja, et häid koostööpunkte kahe asutuse vahel on mitmeid: „Näiteks läbi ühiste projektide, kutseõpetajate vastastikuse vahetamise ning erialase stažeerimise võimaldamise panustame õppeprotsessi arendamisele ning toetame olulisel määral õppetööd.”

Tallinna tervishoiu kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (nt Pärnus, Kuressaares jm).

Haapsalu kutsehariduskeskus on uuendusmeelne hariduskeskus, kus õpib üle 800 noore ligi 30 erineval erialal. Aasta-aastalt on laienenud ka kooli toimepiirkond – kui esimestel aastatel olid õppijateks peamiselt Läänemaa noored ja täiskasvanud, siis praegu moodustavad 50% kogu kooliperest õppurid teistest maakondadest, eriti Harjumaalt ja Tallinnast.

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.