Noortekohtumiste projekt „Hobid reaalsesse ellu” tõi kokku Nõva ja Ida-Virumaa koolid

Nõva kool peab oluliseks õpilastele põnevust pakkuva ja uudishimu tekitava õppekeskkonna kujundamist, püüame kaasajastada oma õpikäsitust ning hindame kaasava hariduse põhimõtteid. Väärtustame kõiki projektõppevorme, millega saame igakülgselt toetada õpilaste arengut.

Projektipäevade raames toimub teadmiste omandamine tegevuskavast lähtuvalt ja eri õppeaineid lõimides. Oleme osalenud juba kolmel eelneval aastal SA Archimedese noortekohtumiste projektides. Eesmärkide ja tegevuste kavandamisel lähtusime õpilastelt saadud ideedest.

Sel aastal olid meie partneriteks õpilased Kohtla-Järve Tammiku põhikoolist ja Narva kesklinna gümnaasiumist. See on SA Archimedese poolt rahastatava projekti tingimus, et koostööd tehakse Eestis elavate eri kultuuritaustaga noortegruppide vahel. Sõpradega kohtusime juba oktoobris 2018 Idee45 koolituspäevadel. See on traditsiooniline üritus, kus Eestis elavad eri emakeelega noored mõtlevad välja ja arendavad projektideks oma lahedad unistused.

Meie noortekohtumiste käigus said kõik õpilased võimaluse oma hobisid tutvustada ja pakkuda ka teistele nendest osasaamist. Sarnaste huvidega õpilased juhtisid oma meelistegevusi töötubades, õppekäikudel ja väljasõitudel. Projekti asjakohane eesmärk oli vähendada noortes hobide kaudu reaalsesse ellu toomisega nutiseadmete liigkasutamist. Tehnoloogia areng on küll muutnud õpimeetodid mitmekülgsemaks, kuid nutitelefonide kasutamine segab lastel õppimisele pühendumist, meie püüdsime seda vältida,

Esimene kohtumine oli Nõval ja pakkusime külalistele just neid hobide tutvustusi, mille harrastamiseks on meil tingimused olemas. Nii külastasime Kaasiku farmi, kus peamiseks tegevusharuks on loomakasvatus.

Kui kõikide loomaliikidega tutvutud, korraldasid meie tüdrukud igaühele võimaluse ratsutamiseks. Sepa talus saime peretütardelt teadmisi suleliste kasvatamise kohta, paitada küülikuid ja lambatallesid. Samas jäi aega nii kargukõnniks kui ka tutvumis- ja liikumismängudeks taluhoovis.

Muusikaalases töötoas laulsime vene ja eesti laule ning nautisime eri kultuuride populaarseid ringmänge. Teatriõhtu lavastuste autoriteks olime ise, rühmatööna valmisid lühinäidendid tuntud eesti ja vene muinasjuttudest ja nalja sai ikka kuhjaga. Lauamängude töötoas omandasid paljudki esimesi teadmisi male- ja kabemängust ja loomulikult ei pääsenud me sportlikest tegevustest, korralik lahing oli jalgpallis, korvpallis ja saalihokis.

Peraküla kaunis looduses proovisid kõik oma oskusi maastikumängus, tutvusid meie RMK keskuse väljapanekutega ja kogesid, et pühendudes millelegi sügavuti, saab jõuda noorelt sellise tulemuseni nagu film „Maa, mis tõuseb merest”. Selle teose üks kaasautoritest on meie kooli endine õpilane Joonas Järve.

Teine noortekohtumine sai teoks uudsel moel. Nimelt saime kokku taas Nõval, et osaleda Nõva kooli 9. klassi lõpuaktusel. Partnerkoolide õpilased ei pidanud paljuks meid tervitada pidulikul üritusel oma etteastetega ja seeläbi rikastasid seda olulist hetke kolme lõpetaja, õpetajate ja külaliste jaoks. Koduse ülesandena olid kõik noortekohtujad õppinud ära laulu „See on koolitee”, mis kõlas ühises ettekandes tõsiselt võimsana.

Järgmisel päeval rändasime Kihnu saarele, kus võimalike riskide analüüsimise ja majutuse korralduse järel saime asuda töötubasid läbi viima ning ringkäike korraldama. Olime koostanud kodutööna ettekanded Kihnu ajaloo, looduse, kultuuri ja hariduse kohta. Need tekitasid sissejuhatusena erilise huvi ja soovi kõike vahetult näha ja kogeda.

Külastasime Kihnu kooli, muuseumi, kirikut, tuletorni, Metsamaa pärimustalu, Mõnu talu folkloorikontserti. Kõik õhtud sisustasime erinevate stiilipidudega, kust ei puudunud laul, kitarrimäng, sportlikud tegevused ja lõkkeäärsed istumised. Oli tõsine ettevõtmine, kus õpilased said oma huvisid ja oskusi jagada, süvendada, analüüsida. Ise tehtud asjad on ikka parimad asjad! Kõik võimalused on olemas, et koostöö partneritega saaks jätkuda ja siis juba uutel teemadel, mis meie noori kõnetavad, seovad ja arendavad.

“Mutionu olümpia”

Nõva kool Läänemaalt ja Padise lasteaed Harjumaalt korraldasid ühiselt „Mutionu olümpia”. Meie tegemist toetas Eesti Olümpiaakadeemia. Valisime Mutionu teema lähtuvalt väga erinevast sihtgrupist – kõige pisematest lasteaialastest kuni põhikooli lõpetajateni.

Spordipeol karvasteks ja sulelisteks kehastumise vastu polnud ka kellelgi midagi, lisas vaid mõnusat emotsiooni. Samuti soosis meie valikut Padise mitmekesised võimalused, turvalised metsatukad orienteerumiseks, arvestatav mägi takistusrajaks, spordiväljak mullipalli jalgpalliks ja avar lasteaia õueala tegevuskeskusteks. Just kõik see oluline, mis vajalik üheks vahvaks Mutionu peoks.

Spordihariduslikel nädalatel (20.-31. mail) toimetasid kooli- ja lasteaialapsed vastavalt kavandatule. Ürituse õnnestumiseks kaasasime eelnevalt kõik õpetajad, aktiivsed õpilased ja jagasime ülesanded. Tutvustasime lastele olümpialiikumise ajalugu, ausa mängu põhimõtteid, kujundasime meie olümpiamaskotiks mutionu ja spordipeol osalevad tegelaskujud.

Lasteaialapsed väljendasid joonistuste kaudu rõõmu liikumisest ja kokku kujundasime vahva näitusestendi ning lapsed õppisid koos selgeks oma olümpialaulu. Koolis väljendasid õpilased oma mõtteid kirjalikult teemal „Kiri olümpiavõitjale”, viisid läbi olümpiateemalise viktoriini, tuletasid koos meelde meie muusikaõpetaja Ilona Kõivu aastaid tagasi loodud „Olümpialaulu”, kujundasid ja tootsid medalid ning diplomid.

Spordipidu toimus 30. mail 2019 Padisel ja loomulikult alustasime rongkäiguga läbi küla. Oi, oi, kui palju meid kokku oli, kui vahvad me välja nägime ja kui palju säravaid silmapaare võis kohata! Ka pisike Nõva koolipere muutus suureks. Avatseremoonia oli lasteaia õuealal ja kõik traditsioonilised rituaalid said täidetud. Mutionul oli au olümpiamängud avatuks kuulutada, lipp heisata ja tuli süüdata. Lapsed esitasid oma olümpialaulud ja ühine soojendustants võiski alata.

Lasteaialastele olime kujundanud oma territooriumile 10 tegevuskeskust, mis tuli kõikidel läbida koos saatvate õpetajatega. Tegevust jätkus maastikul liikudes, kus oli takistusrada, mängiti noolemängu, tehti saapaviskeid, orienteeruti, võisteldi hantlitega kaugushüppes. Meie ürituse magnet oli mullipallidega jalgpall. Ka kõik lasteaialapsed said mullipallide rallil osaleda ja kogeda neid vahvaid vahendeid, millega oli lihtsalt lõbus veereda ja ukerdada.

Kui lastel olid kõik alad läbitud, siis koguneti spordiväljaku kõrval asuvale künkale, et elada kaasa kahe asutuse õpetajate mullipallide jalgpallile.

Lõputseremoonial tänasime võrdselt tublisid osalejaid ja seepärast said ka kõik medalid kaela ning lisaks lasteaiarühmad ja klassid diplomid. Lõpetamiseks sai sõna Padise lasteaia direktor Airi Püss, kellel jagus vaid kiidusõnu aktiivsetele olümpialastele. Kustutasime tule, langetasime lipu ja asusime olümpiatorti sööma.

Kooliolümpiamänge tuleb väärtustada nii sportimise kui ka uute teadmiste ja oskuste saamise võimalusena, sest sellest võidavad alati kõik lapsed ja õpetajad. „Mutionu olümpia” toetas Padise lasteaia õppeaasta eesmärki „Liigume koos!” ja Nõva kooli liikumisusku koolipere põhimõtteid.

Olümpiamängude projekti viisime ellu kahe haridusasutusega ühiselt, see oli täiesti uus ja põnev kogemus. Ettevõtmine arendas meie kõigi koostööoskusi ja andis võimaluse lasteaialaste kaasamiseks olümpiahariduslikesse tegevustesse.

Oleme tänulikud kõikidele toetajatele ja partneritele!

Projektid koostas, juhtis ja kajastas Nõva kooli õpetaja Virve Tauts

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.